Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy Bukovka 28.08.2017
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších 28.08.2017
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Hedeč 28.08.2017
KoPÚ Mokré 28.08.2017
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb v letech 2017, 2018 a 2019 28.08.2017
Smlouvao dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Černíkovice 28.08.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Třeboň 28.08.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací Odvodnění Libišany, II etapa 28.08.2017
Objednávka HOZ Holice - shybka 26.08.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seč u Lipové 25.08.2017
Projektová dokumentace Vedlejší polní cesty C4 a C19, k.ú. Drslavice II 25.08.2017
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jindřichov u Hranic - oprava chyby v psaní podle § 7 odst. 4 zákona o registru smluv 25.08.2017
Technický dozor investora pro stavbu: Realizace interakčního prvku IP 29 „Pod Raňůvkou“ v k.ú. Rakov u Hranic 25.08.2017
Dodávka kancelářských křesel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a příslušné pobočky 24.08.2017
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení Ochoz u Nasavrk – I. etapa, část 1 24.08.2017
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení Ochoz u Nasavrk – I. etapa, část 2 24.08.2017
Výzva č. 8 k provedení geodetických služeb v okrese Uherské Hradiště dle rámcové smlouvy č. 602-2016-525101 24.08.2017
Úterý 23.08.2017
Borkovická Blata TDI 22.08.2017
Vzdělávací akce – Formální úprava písemností a čeština v úřední praxi 22.08.2017