Smlouva: Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ Bělčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8334
Datum uzavření smlouvy: 05.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 733 405,00
Cena v Kč vč. DPH: 887 420,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ Bělčice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Vytýčení nových pozemků dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělčice. Na základě žádostí vlastníků pozemků v rozsahu 594 MJ v k.ú.Bělčice (MJ 100m) 11 MJ v k.ú. Miloňovice, 2 MJ K.ú. Číčenice . Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární předání hranic pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy