Smlouva: Příkazní smlouva Koordinátor BOZP na stavbách „Polní cesta Jamné – Do Borku“ a „Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a Vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř“ - (VZMR část 1. + část 2.)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8363
Evidenční číslo: 21-2019-520201
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 80 540,00
Cena v Kč vč. DPH: 97 453,40
Zadávací řízení: Část 1

Název (předmět)

Příkazní smlouva Koordinátor BOZP na stavbách „Polní cesta Jamné – Do Borku“ a „Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a Vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř“ - (VZMR část 1. + část 2.)

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi na stavbách „Polní cesta Jamné – Do Borku“ a "Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a Vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř“ - (VZMR část 1. + část 2.)

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy