Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Veliny B"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4306
Evidenční číslo: 0163-D1-17-206
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 390 026,00
Cena v Kč vč. DPH: 471 931,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Veliny B"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v k.ú. Veliny, obec Veliny, okres Pardubice, spočívající v posečení průtočného profilu, vyhrabání a ekologické likvidaci pokoseného divokého porostu, odstranění křovin a náletových dřevin, včetně ekologické likvidace veškeré biologické hmoty, odstranění, odvozu a uložení splavené
ornice (sedimentu), rozebrání poškozené dlažby, sanace břehové nátrže záhozem z lomového kamene a pokladení dlažby. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla - HOZ v celkové délce 1,480 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy