Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka 45 ks frankovacích strojů včetně poštovních vah a zajištění mimozáruční komplexní technické péče pro potřeby organizačních jednotek 19.12.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách 19.12.2016
Smlouva o dílo 19.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík 16.12.2016
Studie odtokových poměrů Horní Bojanovice 16.12.2016
Analýza základních povinností a agend SPÚ 15.12.2016
Projektová dokumentace na realizaci PSZ KoPÚ Krakořice 15.12.2016
Realizace Poldrů Nad Zahradami vč. polní cesty Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic 15.12.2016
TDS na stavbu "Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany" včetně BOZP 15.12.2016
Poskytování telekomunikačních služeb 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Dolní Bobrová 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Lavičky 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Osová Bítýška 14.12.2016
Realizace polních cest HC 6 v k.ú. Hřibojedy a HC 2 v k.ú. Dubenec 13.12.2016
35b/2016 - Vytyčení v okresech F-M a NJ 13.12.2016
Část 2 – Specialista řízení ICT služeb 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech České Budějovice, Prachatice, Český Krumlov 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Strakonice 12.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk 09.12.2016
Technický dozor investora při akci Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák 09.12.2016