Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji – okres Litoměřice“ 05.04.2017
HOZ Mýto 04.04.2017
Smlouva o dílo - SOP v k.ú. Nenačovice 04.04.2017
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ v k. ú. Vlčnov 04.04.2017
Polní cesty PH3-R, PV5a-R a PV6-N v k. ú. Vlhlavy 03.04.2017
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v k. ú. Chlum u Křemže 03.04.2017
Údržba nepronajatých pozemků v MSK 2017 31.03.2017
Vodní nádrž "Kopaniny" v k.ú. Zelená Hora na Moravě 31.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blahoňov 30.03.2017
Monitoring IP toků v síti 30.03.2017
Odstranění nepovolené skládky z pozemku parc. č. st. 12/1 v katastrálním území Vrchy 30.03.2017
Oprava účelové komunikace na p.č. 657/2 a 658 v k. ú. Bludovice, obec Havířov 30.03.2017
Polní cesta C11 v k.ú. Pálovice 30.03.2017
Cesta HC 6 + VC 17 v k.ú. Bukvice 29.03.2017
Dodávka odborného periodika Pozemkové úpravy pro rok 2017 29.03.2017
HK-Polní cesta PC 31 Leštinská 29.03.2017
JPÚ lokalita Ivaňsko v k.ú. Mušov 29.03.2017
Stavby polních cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Nezdřev 29.03.2017
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína 29.03.2017
Zajištění správy nemovitostí SPÚ (Kydlinovská čp. 245 a Haškova čp.357 v Hradci Králové) 29.03.2017