Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka datových služeb_Rámcová dohoda o poskytování datových služeb pro SPÚ 16.11.2017
Polní cesta C1, C11 a C14 v k.ú. Kdousov 16.11.2017
Stěhování a zednické úpravy archivu KPÚ pro Plzeňský kraj 16.11.2017
Úprava odvodnění v km 0,275 - 0,595 - Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov 16.11.2017
Část 3 - KoPÚ v k.ú. Rokytno 15.11.2017
Část 4 - KoPÚ v k.ú. Újezd u Sezemic 15.11.2017
Demolice silážních žlabů Herálec na Moravě 15.11.2017
Nákup a dodávka kancelářských židlí a podložek pod nohy pro KPÚ pro Karlovarský kraj a Pobočku Cheb 15.11.2017
23. Objednávka č.j. 518649/2017/Bau 15.11.2017
Smlouva o dílo na provedení AD projektanta při realizaci stavby ,,Výstavba polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš 14.11.2017
Smlouva o dílo na vypracování PD k polním cestám C5, C6 a tůně v k.ú. Dolní Oldříš 14.11.2017
Část 1: KoPÚ Cítov 13.11.2017
Objednávka HZZ - revize VN 22 kV Ladná 13.11.2017
Objednávka provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Veselsko 13.11.2017
Poskytování datových služeb pro SPÚ 13.11.2017
TDS na stavbě "Poldr na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou" 13.11.2017
Cloudová aplikace CROSEUS Continuous Monitoring – Registr smluv (2 uživatelské licence) 10.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno 09.11.2017
Minitendr 3 k Rámcové smlouvě 09.11.2017
Odstranění černých skládek v k.ú. Chvoječná 09.11.2017