Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo_Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic 27.09.2018
nemovité věci v k.ú. Městys Rudoltice, obec Slezské Rudoltice, okres Bruntál 26.09.2018
Objednávka - Optimalizace postupů uveřejňování smluv SPÚ do registru smluv 26.09.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery 26.09.2018
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 26.09.2018
Smlouva o poskytování služeb - Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení 26.09.2018
Dodatek č. 1 k SoD - KoPÚ Chlum 25.09.2018
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chvalíkovice - rybníky 24.09.2018
Opakované zveřejnění SoD - Vytýčení pozemků v územní působnosti pobočky Břeclav - podzim 2018 24.09.2018
Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál B.B.V. 1. stavba - PD 24.09.2018
Smlouva o provedení Optimalizace procesu vzdělávání zeměstnanců Státního pozemkového úřadu 24.09.2018
SOD - Výstavba polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 24.09.2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Polní cesty a protierozní opatření katastrálních území Boškov a Středolesí - opakované zveřejnění z důvodu strojově nečitelné přílohy 21.09.2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Polní cesty a protierozní opatření katastrálních území Boškov a Středolesí - opakované zveřejnění z důvodu strojové nečitelnosti přílohy, původní zveřejnění dne 24. 9. 2018 21.09.2018
KoPÚ Dub u Kondrace 21.09.2018
KoPÚ Kondrac 21.09.2018
Objednávka COO - výměna česlí 21.09.2018
Smlouva o dílo - Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Komunikační dovednosti 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Leadership a motivace zaměstnanců 21.09.2018