Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce elektro rozvodů a přípojka NN provozní budovy SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj 27.06.2016
Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves 27.06.2016
Zajištění prověřování hmotného investičního majetku v příslušnosti SPÚ 27.06.2016
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu "Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3" 24.06.2016
Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1 24.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň 22.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tytry 22.06.2016
SOD - vytyčení 20.06.2016
BC Na Mlakách v k.ú. Benátky 17.06.2016
Smlouva o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy Zvěrkovice u Moravských Budějovic 17.06.2016
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota Rapotina 17.06.2016
ČÁST 2 - k.ú. Divišovice u Děpoltic 16.06.2016
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Spytice 16.06.2016
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú.Spytice 16.06.2016
ČÁST 1 - k.ú. Datelov 15.06.2016
Část 3 - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest HPC3 (část D) v k.ú. Obodř a VPC1a v k.ú. Kbel 15.06.2016
PLKL_KoPÚ Městiště u Děpoltic 15.06.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2016-2017 14.06.2016
Část 1 13.06.2016
Část 2 13.06.2016