Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Velký Borek – společná zařízení 05.01.2018
Zpracování projektové dokumentace Neblažov MK01.2 a Horní Jadruž PC C2 05.01.2018
Dodávka a montáž roštů pro nádrž N2 Červenice v k.ú. Šardice 04.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Újezd u Chorušic 04.01.2018
UL-Technický dozor stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavby: Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová 04.01.2018
Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov 03.01.2018
Část 1 - Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty VPC 3 v k.ú. Březina u Hořepníku, včetně IGP 02.01.2018
Část 2 - Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty HPC 1 v k.ú. Jakubín, včetně IGP 02.01.2018
Část 3 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty C 14 + C 30 a C 20 v k.ú. Přáslavice, včetně IGP 02.01.2018
„Polní cesta CS1 v k. ú. Třešňový Újezdec“ 02.01.2018
Poskytování služeb spojených s přípravou geodetických podkladů pro KoPÚ (typologie) zadávaných dle zákona č. 139/2002 Sb., a s dokončením restitučních spisů dle z. č. 229/1991 Sb. 02.01.2018
Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení nájemních vztahů a dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun 02.01.2018
Poskytování služeb spojených s přípravou převodů pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví třetích osob, včetně zajištění samotné realizace převodů a další činnosti na úseku odd. privatizace a převodů majetku KPÚ pro SK a HMP 02.01.2018
Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová 02.01.2018
Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v k. ú. Pašovice 02.01.2018
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2018 a 2019 29.12.2017
Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně 22.12.2017
Nákup systému právních informací včetně literatury 21.12.2017
„Polní cesta CS1 v k. ú. Třešňový Újezdec - TDI, koordinátor bezpečnosti práce“ 21.12.2017
Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení 21.12.2017