Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Břežany u Žatce a v k. ú. Nové Sedlo u Žatce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 12.08.2022 00:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 08.08.2022 20.09.2022 09:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 08.08.2022 14.09.2022 08:30
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 08.08.2022 12.09.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Teplice
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 07.09.2022 10:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 07.09.2022 09:00
Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Žabokliky a Sedčice
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 07.09.2022 09:00
Polní cesta VPC 12 v k.ú. Radíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 22.08.2022 08:30
Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 19.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››