Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Údržba HOZ Slatina pod Hazmburkem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2022 12.10.2022 10:00
Údržba HOZ Velké Chvojno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2022 14.10.2022 09:00
Údržba HOZ Starý Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2022 12.10.2022 10:00
Výsadba R 191 - Větrolamy v k.ú. Lužec n. Cidlinou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 20.10.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 /1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 10.10.2022 09:00
Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2022 21.10.2022 08:00
Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2022 11.10.2022 09:00
PTK na zajištění výplatních strojů pro Státní pozemkový úřad
podlimitní Zadávání 29.09.2022
Dohled a správa počítačové sítě
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2022 07.10.2022 10:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 12.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››