Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 09:00
TDS a BOZP při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 06.12.2021 09:00
Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 02.12.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 07.12.2021 10:00
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 13.12.2021 10:00
Realizace Mokřadu v k.ú. Košín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 08.12.2021 09:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč a polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 09.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 01.12.2021 10:00
Zajištění úklidových prací budovy pro Pobočku Tachov 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 07.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 30.11.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››