Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice 16.09.2016
Objednávka č. 1262-2016-504101/ k.ú. Velenovy,Týřovice u Pačejova 16.09.2016
Pronájem prostor pro školení 16.09.2016
Příkazní smlouva - TDI při realizaci polní cesty HPC8 Brázdim 16.09.2016
Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 16.09.2016
Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 16.09.2016
Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ 16.09.2016
Vypracování PD vč. zajištění AD pro výstavbu polních cest C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub a HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby - dokončení. 16.09.2016
Výsadba interakčního prvku IP 9 v k.ú. Senomaty, včetně následné tříleté péče o vysazený porost 16.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ladná 15.09.2016
PD Polní cesty C6 a C5, k.ú. Drslavice 15.09.2016
Rybník Jindice 15.09.2016
Polní cesta C3 k.ú. Chramostek - technický dozor 14.09.2016
Realizace polní cesty C6 v k.ú. Šedivec 14.09.2016
Vytyčení části pozemku KN 1473 v k.ú. Ohaře (minitendr k rámcové smlouvě) 14.09.2016
TDS - Rybník Jindice 13.09.2016
Technický dozor stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti při výstavbě Poldru 1 a Polní cesty č. 12 v k.ú. Olešnice u Č. Kostelce, resp. při stavbě cesty PC 6 13.09.2016
Autorský dozor - projekty polních cest Dvory, Netřebice 12.09.2016
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 12.09.2016
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína 12.09.2016