Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
TK Brožovka 07.11.2016
Část 1 04.11.2016
Část 2 04.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jančí 04.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Uničova 04.11.2016
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2017 04.11.2016
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová 03.11.2016
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrochov 03.11.2016
HOZ Chotělice 03.11.2016
Část 1 - Zpracování realizačních projektů polních cest 02.11.2016
Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů 02.11.2016
Část 3 - "Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blankartice" 02.11.2016
Část 3 - Zpracování realizačních projektů na zlepšení životního prostředí 02.11.2016
HOZ Studénka A 02.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Leskovec u Vítkova 02.11.2016
Projektová dokumentace pro realizaci HPC2 a VPC 1, 4, 7, 10, 30 v k.ú. Břilice 02.11.2016
Technický dozor stavebníka na stavbu Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří 02.11.2016
Těšany - udržovací práce HOZ 02.11.2016
Výzva č. 7 k provedení geodetických služeb dle rámcové smlouvy č. 540-2016-525101 02.11.2016
Zpracování pasportů staveb v k.ú. Úterý a Rochlov 02.11.2016