Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Příkazy 25.08.2016
Malování nebytových prostor SPÚ - Pobočka Mělník 25.08.2016
Malá Haná- udržovací práce HOZ 24.08.2016
Rekonstrukce polních cest VPC 1R + VPC 1N v k.ú. Ústrašín 24.08.2016
Část 1 - Vypracování znaleckých posudků (ZP) pro ocenění pozemků a věcných břemen. 23.08.2016
Část 2 - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění staveb včetně technologií. 23.08.2016
Rekonstrukce 5 ks spojených garáží Litoměřice 23.08.2016
SMLOUVA NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST 23.08.2016
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 23.08.2016
Část 2 - Zpracování PD v k.ú. Suchdol u Konice – I. etapa 22.08.2016
Část 3 - Zpracování PD v k.ú. Labutice – I. etapa 22.08.2016
Část 4 - Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 22.08.2016
Část 5 - Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa 22.08.2016
Havárie – výstavba nové opěrné zdi 22.08.2016
Kralovicko 22.08.2016
Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín 22.08.2016
Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín 22.08.2016
Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb 22.08.2016
Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 22.08.2016
Zajištění technického dozoru stavebníka pro akci "Realizace PSZ v k.ú. Svitavy - předměstí" (opakovaná) 22.08.2016