Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8370
Datum uzavření smlouvy: 11.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 877 818,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 902 160,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je částečná novostavba polní cesty, jež se na začátku napojuje na polní cestu C13 a na konci na HPC11. Délka polní cesty C14 je 1025 m. Krajnice polní cesty budou zpevněny štěrkodrtí a povrch cesty je navržen z asfaltového betonu.
Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/20 dle ČSN 73 6109 (tj. šířka vozovky 3,0 m).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy