Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Chrudimsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6714
Evidenční číslo: 0006-D1-19-206 (0091-D1-18-206)
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 638 629,00
Cena v Kč vč. DPH: 772 741,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Chrudimsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ), v k.ú. Orel, Vlčnov u Chrudimi, Kunčí a Slatiňany, obec Chrudim a Slatiňany, okres Chrudim, na čtyřech objektech HOZ v celkové délce 3,331 km, ozn. v PD jako stavební objekty SO1, SO2, SO3, SO4; .SO1 O1 Slatiňany, SO2 O2 Orel, SO3 O3 Kunčí, SO4 O4 Vlčnov - otevřené kanály - vysečení průtočných profilů HOZ s vyhrabáním a uložením a následnou ekologickou likvidací, odstranění splavené ornice (sedimentu) s vodorovným přemístěním a uložením na skládku, část vytěženého sedimentu bude rozprostřena na předem určené půdní bloky. Dále bude provedena oprava opevnění koryt HOZ (dlažba) a vyčištění souvisejících objektů-propustků tlakovou vodou. Práce budou provedeny k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy