Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová smlouva_znalci_2016-17_Vsetín 17.08.2016
SoD na provedení autorského dozoru projektanta pro výstavbu polních cest CH1 a CH5(část) v k.ú. Sítiny. 17.08.2016
Studie odtokových poměrů – Kyjovsko 17.08.2016
Architektonická studie školicího střediska pro zaměstnance SPÚ 16.08.2016
Blatná 16.08.2016
HOZ Cheznovice 16.08.2016
Klatovsko II 16.08.2016
Projektová dokumentace pro realizace polních cest C1 a C9 v k.ú. Matná 16.08.2016
Část 2 - TDI pro stavbu Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav 15.08.2016
Polní cesta PC 6 v k.ú. Křinice 15.08.2016
Polní cesty Milejovice 15.08.2016
Polní cesty Třešovice 15.08.2016
Poskytování speciálních právních služeb, zejména v oblasti autorského práva 15.08.2016
Realizace strategie komunikace SPÚ na rok 2016 15.08.2016
Realizace vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 včetně IP v k.ú. Koloveč 15.08.2016
TDI na stavby "Polní cesta HPC1 v k.ú. Korkyně" a "Polní cesta HPC2 v k.ú. Libíň" 15.08.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa" 15.08.2016
Část 2 Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest HPC 1 + 1', VPC 5 v katastrálním území Krásno nad Teplou. 12.08.2016
Část 3: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest HPC 2 + 2', HPC 7, HC 10 v katastrálních územích Krásno nad Teplou a Háje nad Teplou. 12.08.2016
Část 6: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 8 a VPC 9 na parcelách v katastrálním území Stanovice. 12.08.2016