Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a část k. ú. Chotějovice 23.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Děčín 23.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Ústí nad Labem, Teplice a Most 23.02.2017
Objednávka č. 191-2017-504101/k.ú. Červená u Kašperských Hor 22.02.2017
Objednávka č. 4 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 22.02.2017
Studie na posouzení vlivu výstavby dálnice D 1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, na organizaci zemědělského půdního fondu 22.02.2017
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu 22.02.2017
Oprava opěrných zdí na pozemku p.č. 1476/46 v k.ú.Bělá u Děčína 21.02.2017
Přepracování části dokumentace komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústí u Humpolce – návrhu nového uspořádání pozemků 21.02.2017
Studie odtokových poměrů před zpracováním KoPÚ v k.ú. Trubín 21.02.2017
TDS Chvojenec 21.02.2017
TDS Chvojenec 21.02.2017
Technické zajištění provozuschopnosti a funkcionality aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků pozemkových úprav 21.02.2017
Výzva č. 3 k provedení geodetických služeb v okrese Kroměříž dle rámcové smlouvy č. 600-2016-525101 21.02.2017
Část 3) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Násedlnice 20.02.2017
Část 3 - Stráň 20.02.2017
PD Polní cesty Tchořovice II. etapa 20.02.2017
Polní cesta HPC2 Mitrov 20.02.2017
Projektová dokumentace na výstavbu VPC 7 v k.ú. Žichov 20.02.2017
Studie odtokových poměrů Moravská Sázava 20.02.2017