Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemková úprava v k. ú. Bechlín (opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 4.7.2017) 03.07.2017
Opakované zveřejnění z důvodu anonymizace údajů smlouvy o dílo Vytyčení návrhu KoPÚ ( k.ú. Stoklasná Lhota, Hlasivo, Dub, Dědice, Vlásenice, Mašovice, Ratibořice, Myslkovice, Podolí, Ratibořské Hory), původně bylo zveřejněno dne 20.7.2017 03.07.2017
Vytyčení návrhu KoPÚ ( k.ú. Stoklasná Lhota, Hlasivo, Dub, Dědice, Vlásenice, Mašovice, Ratibořice, Myslkovice, Podolí, Ratibořské Hory) 03.07.2017
Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná 30.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště 30.06.2017
Odstranění stavby na st.p.č. 121 k.ú. Zakšín, okres Česká Lípa 30.06.2017
PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“ 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku hradec Králové (část 1 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Jičín (část 2 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Náchod (část 4 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Rychnov nad Kněžnou (část 5 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Trutnov (část 3 VZ) 30.06.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 30.06.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 30.06.2017
Rybník Podlesní - Lejčkov 30.06.2017
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice 30.06.2017
Technický dozor stavebníka - okres Náchod 2017 30.06.2017
Uzavření příkazní smlouvy na činnosti spojené s převody nemovitosti pro Jihomoravský kraj 30.06.2017
Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí 30.06.2017
Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 30.06.2017