Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2019 19.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř" 19.02.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 1 19.02.2019
Objednávka úklidu sněhu ze střechy stavby v k. ú. Harrachov 18.02.2019
Prováděcí smlouva ke Smlouvě o poskytnutí geodetických služeb vytyčení po pozemkových úpravách, včetně přílohy č.1 a 3, k Rámcové dohodě 18.02.2019
Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací a výkonu služeb autorského dozoru PD Spojilský odpad 18.02.2019
Smlouva o dílo na Rekonstrukci povrchu venkovní terasy budovy B ústředí SPÚ 15.02.2019
Smlouva o realizaci předkládky - Překládka sítě SEK v rámci stavby v k.ú. Rodov (CETIN) 15.02.2019
Příkazní smlouva - Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT a veřejných zakázek 14.02.2019
Objednávka č. 56-2019-504101 Malování KPÚ Plzeň, Pobočka Plzeň a Pobočka Tachov - leden 2019 12.02.2019
Objednávka k VZ - Likvidace odpadu Vlašim - Hradiště 12.02.2019
Smlouva na poskytování služeb soudního znalce v oboru doprava pro Státní pozemkový úřad 12.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě společných zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky 12.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Jeseník a Šumperk 11.02.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů 11.02.2019
Smlouva o dílo a udělení výhradní licence na rok 2019 08.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě „Polní cesta Jamné – Do Borku“ 08.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Chrudimsko" 07.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Soudná Jičín" 07.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Veliny B" 07.02.2019