Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Centrální nákup automobilů pro rezort MZe, část "T" 15.05.2017
Dodatky pro „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves“ 15.05.2017
Dodávka mobilních telefonních přístrojů pro potřeby Státního pozemkového úřadu 15.05.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stašov u Zdic 15.05.2017
Polní cesta HC 2 Křižanovská 15.05.2017
Polní cesta HPC2 - I. etapa v k.ú. Slup 15.05.2017
TDI na stavbu "Polní cesty VPC6 a VPC7 v k.ú. Chraštice" 15.05.2017
Polní cesty Metly II. etapa 12.05.2017
Příkazní smlouva na Zajištění obstarávání provozu, údržby a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál 12.05.2017
TDS - PC S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov 12.05.2017
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí 12.05.2017
Vytyčování hranic pozemků - okres Náchod 2017 12.05.2017
Obnova obvodové zdi v areálu zemědělského dvora Kristiánov v Horní Bukovině 11.05.2017
Projektová dokumentace v k. ú. Hvozdná, etapa I. 11.05.2017
Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb 11.05.2017
Zajištění průjezdnosti komunikace DC 7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 11.05.2017
Autorský dozor pro stavbu polních cest VPC6 a VPC7 v k.ú. Chraštice 10.05.2017
Geodetické služby - Výzva č. 329/2017 10.05.2017
HOZ Bubovice 10.05.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrabětice 10.05.2017