Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesta HPC1 v k.ú. Korkyně 12.08.2016
Projektová dokumentace k realizaci SZ v k.ú. Vlčice u Javorníka 12.08.2016
Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka - okr. Plzeň - sever 12.08.2016
PD pro realizaci PSZ po KoPÚ, Pobočka Svitavy, 2016 Část E 11.08.2016
HOZ Chyše 10.08.2016
PD na polní cesty VPC 7 v k.ú. Přeštice a v k.ú. Příchovice a HPC 2 v k.ú. Přeštice včetně autorského dozoru 10.08.2016
Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín 10.08.2016
Polní cesta Oldříšská Krouna 10.08.2016
Potřebné stavební úpravy objektu na st. p. č. 31/1 v k.ú. Ondrášov 10.08.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov 10.08.2016
Správa majetku okr. Jindřichův Hradec 10.08.2016
Studie odtokových poměrů pro k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná 10.08.2016
Vypracování PD přechodu polní cesty C1 přes hráz rybníka v k.ú. Bezděkov u Libice n/D 10.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 128/2016 09.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 157/2016 09.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 97/2016 09.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy Hluk 09.08.2016
Odstranění neoprávněné skládky v k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem 09.08.2016
Oprava nefunkčních klimatizačních jednotek včetně dodávky nových klima. jednotek na ústředí SPÚ 09.08.2016
Oprava nefunkčních klimatizačních jednotek včetně dodávky nových klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ 09.08.2016