Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o implementaci, podpoře a rozvoji informačního systému pozemkových úprav 13.10.2020
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes 13.10.2020
Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice 12.10.2020
Objednávka č. 22 k Rámcové dohodě Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2020 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2020 12.10.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III. etapa 12.10.2020
Smlouva na Realizaci přeložky CETIN a.s. - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra 12.10.2020
Smlouva na Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek a vzduchotechniky na ústředí SPÚ 12.10.2020
Smlouva o dílo - Aktualizace a doplnění projektové dokumentace k výstavbě polních cest: C6 – Doubravany, C8 – Seletice; C1 – Seletice, C17 a C18 – Sovenice + úseky polních cest C6_1 a C8 – Seletice + rekonstrukce propustku P1 - Seletice 12.10.2020
Smlouva o dílo č. 1011-2020-529101 na zpracování GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova 12.10.2020
Smlouva o dílo č. 1012-2020-529101 na zpracování GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic 12.10.2020
Smlouva o dílo č. 1013-2020-529-101 na zpracování GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Albeřice u Hradiště 12.10.2020
smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře 12.10.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Šebanov 12.10.2020
Smlouva o dílo - „Oprava havarijního stavu komunikace ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic II“ - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 12.10.2020 12.10.2020
Smlouva o dílo: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová 12.10.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná I. etapa 09.10.2020
Smlouva o dílo-Polní cesta HPC4 Měkynec 09.10.2020
Smlouva o dílo - Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 9.10.2020 09.10.2020
Dodávka látkových roušek pro SPÚ 08.10.2020
Smlouva k VZ: Nákup mobilních telefonů, část 1. nákup referenčních mobilních telefonů 08.10.2020