Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 17.04.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Smlouva o dílo - Výkon AD ke stavbě Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Smlouva o dílo - Vypracování PD na Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "HOZ Borek" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Cheznovice" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazku Výzvy č. 8 k provedení geodetických služeb v okrese Vsetín dle rámcové smlouvy č. 326-2016-525204 - opakované uveřejnění výzvy 16.04.2019
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP 16.04.2019
Smlouva o dílo číslo 232-2019-505205 - Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice -opakované zveřejnění - anonimizace - původní zveřejnění 16.4.2019 16.04.2019
Smlouva o dílo - Demolice zemědělské stavby v k.ú. Načeratice - opakované uveřejnění ze dne 12. 6. 2019, původní uveřejnění 25. 4. 2019 16.04.2019
SOD 4/2019/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko) 16.04.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb SA č. 07/19 ("sporná" agenda) 15.04.2019
Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní 15.04.2019
Smlouva o dílo č. 215-2019-504201- Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně 15.04.2019
Smlouva o dílo na realizaci - Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová 15.04.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Slatinice na Hané 15.04.2019