Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Sečení Kolínsko 20.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Sečení Mladoboleslavsko 20.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Blatensko - Rožmitálsko 20.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ TK Plzeňsko, Tachovsko 20.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Dobruška 20.06.2018
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ Miloňovice a Krty 20.06.2018
Smlouva o dílo - Zpracování podrobného geotechnického průzkumu v k.ú. Horní Štěpánov 20.06.2018
297. Objednávka č. 264712/2018/Gab z RD č. 1132-2017-504101 19.06.2018
Objednávka - Oprava vodovodu Mlýn - Volary 18.06.2018
Příkazní smlouva - Polní cesty C 2 a C 10 v k. ú. Malovičky - TDS, koordinátor bezpečnosti práce (opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 19. 6. 2018) 18.06.2018
Smlouva o dílo - Polní cesta Loucký mlýn - Čavyně 18.06.2018
Smlouva o dílo - Polní cesty Sedliště 18.06.2018
Smlouva o dílo - Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec, opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 18.06.2018 18.06.2018
Smlouva o dílo - Výsadba zeleně v k. ú. Lysec, opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 18.06.2018 18.06.2018
Smlouva o dílo "Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí" 18.06.2018
SoD - KoPÚ v k.ú. Javorník nad Veličkou - dodatek č. 5 - vícepráce 18.06.2018
Vytyčení hranic pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Suchohrdly u Znojma a Šanov nad Jevišovkou 18.06.2018
Záchranný archeologický výzkum - Polní cesta HPC15 Potěhy 18.06.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova 15.06.2018
Polní cesty C166 a C169 "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě 15.06.2018