Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP na stavbě "Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě" 20.07.2020
Příkazní smlouva - TDS - Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394 20.07.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny 20.07.2020
Smlouva o dílo na stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané 20.07.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže 20.07.2020
TDS na stavbě polní cesty P5 v k.ú. Vážany u Vyškova 20.07.2020
Technickobezpečnostní dohled pro období výstavby na akci Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice 20.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice" 17.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace polní cesty C5 k.ú. Milenov 17.07.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky 17.07.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec 17.07.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kadaňský Rohozec 17.07.2020
Technický dozor stavebníka na stavbě „Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě“ 17.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov 16.07.2020
Smlouva o dílo "Studie odtokových poměrů Chvojensko" 16.07.2020
Smlouva o dílo - Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394 16.07.2020
SOD - Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stradonice u Nižboru 16.07.2020
Objednávka Ad hoc_podrobná analýza erozní události _Dohoda o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 15.07.2020
Objednávka Ad hoc_školení pracovníků SPÚ_Dohoda o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 15.07.2020
Objednávka na odstranění sutin z pozemku p.č. 1331 v k.ú. Klášterec nad Ohří 15.07.2020