Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Stavba polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic 17.03.2021
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Podsedice pro plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy Podsedice - obnova Podhrázského rybníka 17.03.2021
Smlouva o dílo - PD na "Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy" 17.03.2021
Smlouva o dílo - Realizace PSZ - kácení ve vegetačním klidu 17.03.2021
Smlouva o dílo Zpracování projektové dokumentace Mchov PC HC1+SP3 17.03.2021
Smlouva o dílo Zpracování projektové dokumentace Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R 17.03.2021
JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú. 16.03.2021
Objednávka provedení aktualizace PD pro stavbu Zpevnění polní cesty P4 v k. ú. Žatčany 16.03.2021
Rámcová dohoda - Objednávka č. 26 - kácení dřevin v k.ú. Šárovcova Lhota, KPÚ pro Královéhradecký kraj 16.03.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci biokoridorů, biocenter a větrolamů v katastrálním území Ctiněves 16.03.2021
Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace na biokoridory, biocentra a větrolamy v katastrálním území Ctiněves 16.03.2021
SoD AD pro stavbu Zpevnění polní cesty P4 v k. ú. Žatčany 16.03.2021
SoD č. 25/2021-504202, na zhotovení stavby VHO v k. ú. Studánky u Všerub 16.03.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína 16.03.2021
AD - Výkon činností AD při stavbě polní cesta "Od Číny" v k.ú. Bulhary SO1 a SO2 15.03.2021
Koordinátor BOZP na stavbě Polní cesta Kostelec – K Lyžařům 15.03.2021
Smlouva o dílo - Vypracování PD vč. GTP pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel 15.03.2021
Smlouva o dílo - Zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel 15.03.2021
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do tiskáren čárových kódů značky Tally Dascom DL-210 15.03.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Rudíkov 12.03.2021