Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2018 – 2020 – Pobočka Kutná Hora 16.04.2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Prováděcí projektová dokumentace společných zařízení v k.ú. Cakov, včetně autorského dozoru projektanta - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace dat, původně zveřejněno dne 13. 4. 2018 13.04.2018
Hlavní polní cesty HC3 a HC8 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí 13.04.2018
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nemějice 13.04.2018
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Kroměříž 2018 - 2019 13.04.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 13.04.2018
KV - 409-2018-529101- Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen. 12.04.2018
Objednávka č. 4/2018 - rámcová smlouva č. 371-2018-508101 12.04.2018
Polní cesty Zálezlice 12.04.2018
Studie pro posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov na novou organizaci ZPF v k. ú. Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota a Palačov 12.04.2018
Zajištění expertní podpory při posouzení plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí 12.04.2018
Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice 11.04.2018
Pilotní projekt identifikace odvodňovacích systémů 11.04.2018
Smlouva o dílo č. 343-2018-514101 - Komplexní pozemkové úpravy Souvlastní 11.04.2018
Smlouva o dílo č. 344-2018-514101 - Komplexní pozemkové úpravy Brocná 11.04.2018
Smlouva o dílo - Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd 11.04.2018
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12 11.04.2018
Výměna oken - Petrohrad 7, Petrohrad 104 11.04.2018
Vytyčování pozemků pro Pobočku Brno v roce 2018 11.04.2018
Část 1: PD - Polní cesty HPC2a a HPC2b v k.ú. Suchdol a Dobřeň u K.Hory 10.04.2018