Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 10/2018-504202, Oprava verandy hájenky Úboč č. p. 48 11.10.2018
Objednávka - Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 34/1 a 150/6 v katastrálním území Těšíkov a na pozemku p.č. 68/7 v katastrálním území Henčlov, včetně následné pěstební péče o vysazené dřeviny - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů 11.10.2018
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ k.ú. Bystřice pod Lopeníkem 11.10.2018
Smlouva o dílo - zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Domoradovice 11.10.2018
Dodatek č. 3 k SoD - KoPÚ Tisek 10.10.2018
Objednávka č. 298/2018 10.10.2018
Prováděcí smlouva č. 2 - Rámcová dohoda: Část 2 - Vytýčení pozemků v okresech Jeseník a Šumperk 10.10.2018
Smlouva o dílo č. 1078-2018-504101 Výměna plotu - Nalžovské Hory 10.10.2018
Smlouva o dílo - Sanace svahu na pozemku p.č. 704 a 725/2 v k.ú. Konice - opakované zveřejnění, původně zveřejněno dne 11.10.2018 10.10.2018
Smlouva o dílo - Zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tatobity 10.10.2018
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žlábek 10.10.2018
Dodatek č. 3 k SoD - KoPÚ Nespery 09.10.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Sanace svahu na pozemku p.č. 704 a 725/2 v k.ú. Konice 09.10.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic 08.10.2018
Dodatek č. 3 k SoD - KoPÚ Třebovle 05.10.2018
Prováděcí smlouva - Vytyčení hranic pozemků po provedených KoPÚ v k.ú. Dětřichov a Jindřichovice pod Smrkem 05.10.2018
Prováděcí smlouva - Vytyčení hranic pozemků po provedených KoPÚ v k.ú Křižany a v k.ú Žibřidice. 05.10.2018
Prováděcí smlouva - Vytyčení hranic pozemků po provedených KoPÚ v k.ú. Loužnice 05.10.2018
Smlouva o dílo č. 952-2018-529101 - KoPÚ v k.ú. Beranov 05.10.2018
Smlouva o dílo č. 953-2018-529101 - KoPÚ v k.ú. Bezvěrov u Teplé 05.10.2018