Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
TDI na stavbu "Polní cesta DO 6 v k.ú. Nalžovické Podhájí" 22.05.2017
Výstavba polních cest HC 1, HC 2a a HC 6 v k.ú. Loužnice 22.05.2017
Dodávka drobné techniky 19.05.2017
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Řisuty u Libčevsi 19.05.2017
Objednávka č. 2 k RD 395-2017-508101 19.05.2017
Výstavba polní cesty C14 v k.ú. Bělá u Liberka 19.05.2017
Studie proveditelnosti vodní nádrže na vodním toku Rybník 18.05.2017
Technický dozor stavebníka stavby Hlavní polní cesty HC11 v k.ú. Malá Bystřice 18.05.2017
Geodetické služby - Výzva č. 325/2017 17.05.2017
Polní cesta CHS1 včetně otevřeného kanálu v k.ú. Radotice 17.05.2017
Smlouva o dílo o provedení diagnostiky čerpadla na stavbě HZZ "HZZ B-B-V 8.a 9.st. diagnostika čerpadla" 17.05.2017
TDS – Výstavba polní cesty C14 v k.ú. Bělá u Liberka 17.05.2017
Údržba pozemků ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha – kácení a ořez stromů, náhradní výsadba, sečení trávy a křovin 17.05.2017
Vytýčení schváleného návrhu KoPÚ Dolní Kožlí, Horní Kožlí, Malovice a Řepešín 17.05.2017
TDS na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Němčice 16.05.2017
TDS na stavbě polních cest P3, P4 v k. ú. Krasová 16.05.2017
Centrální nákup automobilů pro rezort MZe, část "T" 15.05.2017
Dodatky pro „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves“ 15.05.2017
Dodávka mobilních telefonních přístrojů pro potřeby Státního pozemkového úřadu 15.05.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stašov u Zdic 15.05.2017