Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva na koordinátora BOZP pro stavbu - Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané 09.07.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ Řečany nad Labem 09.07.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé 09.07.2020
SoD č. 15/2020-504202, Oprava mostu v k. ú. Přívozec 09.07.2020
Objednávka - Zabezpečení odběrného objektu a měřící šachty čerpací závlahové stanice Věrovany na pozemcích ppč. 1472/1 a ppč. 1472/2 v k. ú. Věrovany 08.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané 08.07.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky 08.07.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Vydří 08.07.2020
smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta k VZ "PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov" 08.07.2020
smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace k VZ "PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov" 08.07.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Pacovsko 08.07.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Sádek 08.07.2020
Objednávka - úprava kancelářských prostor, štukování, malování, pokládka koberců, instalace sádrokartonu nad okna 07.07.2020
Příkazní smlouva Technický dozor a koordinátor BOZP při stavbě Polních cest VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem 07.07.2020
Smlouva o dílo - Autorský dozor při stavbě polních cest VPC 7 a VPC 8 v k.ú. Křížov pod Blaníkem 07.07.2020
Smlouva o dílo - Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě 07.07.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí 07.07.2020
Objednávka - Poskytnutí licencí webové aplikace LeXikon VZ 03.07.2020
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty VPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic 03.07.2020
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - cesta C1 v k.ú. Dolní Lipka 03.07.2020