Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva: BOZP pro stavbu C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř 14.06.2021
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř 14.06.2021
Příkazní smlouva Technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace PSZ Malhostice a Řehlovice“ 14.06.2021
Příkazní smlouva 12/2021/504203 (TDS nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice) 14.06.2021
Smlouva o dílo č. 731-2021-504204 - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra (realizace) 14.06.2021
Smlouva o dílo č. 732-2021-504204 - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra (následná péče) 14.06.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice 14.06.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hlinka II“ 11.06.2021
Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov -Část 1 11.06.2021
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty HPC5 k.ú. Škvorec 11.06.2021
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II. 10.06.2021
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí" 10.06.2021
Smlouva o dílo: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ 10.06.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova 09.06.2021
Objednávka výstavní plochy, registrační poplatek a další služby – Země živitelka 2021 09.06.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. Etapa 09.06.2021
Smlouva na zpracování GTP č. 706-2021-529101 na provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní 09.06.2021
Smlouva o dílo - Oprava oplocení po dopravní nehodě v ulici Rybářská, obec Litoměřice 09.06.2021
Smlouva o dílo - VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 09.06.2021
Vytyčení pozemků po ukončení KoPÚ Ostašov na Moravě, Pozďátky 09.06.2021