Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování právních služeb - nesporná agenda 28.02.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "HOZ Čerchovka - část A" 28.02.2024
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Kámen 27.02.2024
Prováděcí smlouva č. 2 z Rámcové dohody na projekční práce pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů bez zeměměřických činností v rámci JPÚ - okres Litoměřice 26.02.2024
SoD PD – SRN N2 v k.ú. Bořitov 26.02.2024
Objednávka - Pořízení modulu Word šablony dokumentů 23.02.2024
PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky 23.02.2024
SoD č. 1/2024-504202, vyhotovení projektové dokumentace na soustavu tůní v k. ú. Chodská Lhota 23.02.2024
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lančov 22.02.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko" 22.02.2024
Smlouva o dílo - Úklidové služby pro Pobočku Trutnov 22.02.2024
Objednávka na Kácení dřevin v k.ú. Brod nad Tichou, Holubín, Skviřín, Stan u Lestkova a Tachov 21.02.2024
SOD 5/2024/504203 (JPÚ v k.ú. Rejštejn) 21.02.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Libřice" 20.02.2024
Smlouva o dílo VHO PSZ v k. ú. Stebno u Dubic 20.02.2024
Smlouva o dílo na Dopracování projektové dokumentace Kladruby u Stříbra poldr + DZ4 19.02.2024
Smlouva o dílo na vypracování PD - Lokální biokoridor LBK1 v k. ú. Naloučany a lokální biokoridor LBK 27 v k. ú. Panenská 19.02.2024
Smlouva o dílo na vypracování PD - Suchý poldr VN5 v k. ú. Budkov a tůň MO13 s ozeleněním v k. ú. Louka u Jemnice včetně zajištění GTP 19.02.2024
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Záboří u Dvora Králové 19.02.2024
SoD PD – Realizace LBC1, LBC3, LBK1 a interakčních prvků v k.ú. Odrovice 19.02.2024