Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo: Autorský dozor - Polní cesta VC3 Mačkov 23.07.2024
Objednávka IGP pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chuderovec 22.07.2024
Příkazní smlouva TDS na stavbě Cesta HPC 2 v k.ú. Měrunice 22.07.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavby polní cesty C15 v k.ú. Velký Vřešťov 22.07.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Přerov II.A“ 22.07.2024
Smlouva o dílo - PD Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II_AN 22.07.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko" 19.07.2024
Smlouva na následnou péči o zeleň - R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice 18.07.2024
Smlouva na výsadbu (PRV) - R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice 18.07.2024
Smlouva o dílo - R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice 18.07.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace vodohospodářských opatření vč. geotechnického průzkumu, k.ú. Mokrá u Soběslavi 18.07.2024
Demolice seníku v k. ú. Lázně Toušeň II 17.07.2024
Projektová dokumentace a autorský dozor – Rekonstrukce hlavní polní cesty C2, propustků a svodného příkopu SP1 v k. ú. Praskolesy 17.07.2024
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2024-2026 - Pobočka Kladno 17.07.2024
Smlouva o dílo na vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Opava 2024 17.07.2024
Smlouva o dílo - Zpracování PD na realizaci polních cest C I, CII, C IV a C V v k.ú. Kněževes u Rakovníka 17.07.2024
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Nový Jičín 2024 17.07.2024
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka - smlouva na následnou péči o zeleň 16.07.2024
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka - smlouva na výsadbu 16.07.2024
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka - smlouva na zhotovení stavby 16.07.2024