Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Čeliv HPC1N 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa, SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu 18.04.2019
Dohoda o vypořání závazků ke smlouvě o dílo - Výstavba plotu na svahu na p.č. 704 v k.ú. Konice 18.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020 18.04.2019
Smlouva o dílo_Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Realizace ochranného zatravnění v k.ú. Vícov 17.04.2019
Dohoda o vypořádání zavázků ke smlouvě o dílo - Revitalizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k. ú. Bílý Potok 17.04.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 17.04.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Smlouva o dílo - Výkon AD ke stavbě Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Smlouva o dílo - Vypracování PD na Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Smlouva o poskytování služeb - Vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazku Výzvy č. 8 k provedení geodetických služeb v okrese Vsetín dle rámcové smlouvy č. 326-2016-525204 - opakované uveřejnění výzvy 16.04.2019
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP 16.04.2019
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››