Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
BOZP na stavbě poldru Pol1 s polní cestou C7 v k.ú. Hostěrádky 16.04.2021
Objednávka - Digitalizace oběhových krycích listů přes PowerApps 16.04.2021
Smlouva o dílo č. 4/2021/504203 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice 16.04.2021
Smlouva o dílo - Realizace stavby PC C3 v k.ú. Horní Libina 16.04.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků - okres Náchod 2021 16.04.2021
Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže 15.04.2021
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu polních cest C1 a C6 a realizaci lokálního biokoridoru LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 15.04.2021
Příkazní smlouva -TDS pro stavbu polních cest C1 a C6 a realizace lokálního biokoridoru LBK 11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 15.04.2021
RD - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočku Beroun 2021-2023 15.04.2021
Smlouva o dílo - Byšice - cesty HC2 a HC3 15.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 15.04.2021
BOZP na stavbě polní cesty C2 v k.ú. Velešovice 14.04.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - „Realizace prvků PSZ IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.“ 14.04.2021
Smlouva o dílo - autorský dozor - KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ 14.04.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ 14.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12 a PEO 1 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.“ 14.04.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Bubovice" 14.04.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes II" 14.04.2021
SoD AD - Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2 14.04.2021
SoD PD - Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2 14.04.2021