Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo_Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava 24.09.2021
Vytyčování po pozemkových úpravách Ústí n.O. 2021 24.09.2021
Smlouva o dílo - Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice 23.09.2021
Objednávka - Konzultace k úpravám aplikace oběhových košilek 22.09.2021
Smlouva o dílo KoPÚ Rybniště 22.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice 21.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota 21.09.2021
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina 21.09.2021
Dohoda o vypořádání závazku z objednávky 3/21 oprava ÚT 20.09.2021
Nákup kancelářského nábytku 2 20.09.2021
Objednávka na zajištění nákupu kávovaru, lednice a klimatizací pro KPÚ pro Ústecký kraj 2021 20.09.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Větrolam v k.ú. Třebešice 20.09.2021
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Kamenka 20.09.2021
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Staré Těchanovice 20.09.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Novojičínsko, Ostravsko 20.09.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Pivín O2" 20.09.2021
Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Tábor, Soběslav" 20.09.2021
SoD - KoPÚ Rohozec u Žehušic a Chotusice 20.09.2021
Dohoda o vypořádání závazků k objednávce 7/2021 na výměnu ústředního topení v ubytovně Hodkovičky 16.09.2021
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci polních cest C3, C6, C11 a C36 Čenkov u Malšic a sjezdů SO01 Hoštice, SO02 Doubí 16.09.2021