Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - JPÚ Dobré Pole 27.01.2023
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - PD v k.ú. Březí u Mikulova 27.01.2023
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - PD v k.ú. Dobré Pole 27.01.2023
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace - Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat 27.01.2023
Smlouva o poskytování služby na Poskytování pozáručního servisu výplatních strojů 27.01.2023
SoD JPÚ v k.ú. Březí u Mikulova 27.01.2023
Geotechnický průzkum pro JPÚ Lovčice u Kyjova, trať Novosady 26.01.2023
Objednávka aktualizace poštovních tarifů 26.01.2023
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Jihočeský kraj a Pobočku České Budějovice – 2023 26.01.2023
Smlouva o poskytování služeb na Celoživotní vzdělávání 2023 – Provádění pozemkových úprav 26.01.2023
SoD - Autorský dozor projektanta - Navazující vodohospodářské opatření Roklinka vč. ozelenění v k.ú. Svinaře 24.01.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování 23.01.2023
Příkazní smlouva TDS na stavbu: Vodní nádrž VNK1 v k.ú. Barovice 20.01.2023
Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Nová Dědina 20.01.2023
Objednávka - Služba RPA - implementace produkce, zaškolení a příprava 5 scénářů 19.01.2023
Smlouva o dílo Vodní nádrž VNK1 v k.ú. Barovice 19.01.2023
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Stošíkovice na Louce 19.01.2023
rámcová dohoda - Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji v letech 2023-2025 18.01.2023
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace Kříženec MVN 17.01.2023
Objednávka nerezových regálů 13.01.2023