Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Soudná Jičín"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3446
Evidenční číslo: 0009-D1-19-206 (0118-D1-17-206)
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 298 326,00
Cena v Kč vč. DPH: 360 974,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Soudná Jičín"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Jičín, obec Jičín, okres Jičín - posečení divokého porostu se shrabáním, odstranění stromů a pařezů, keřových porostů a napadaného biologického materiálu, vytěžení splavené ornice a její rozprostření na předem určené půdní bloky, na objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,907 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy