Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Autorský dozor na realizaci prvků plánů společných zařízení v k.ú. Břežany II.,v k.ú. Dolany u Červených Peček a v k.ú. Červené Pečky 17.05.2021
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Leskovec 17.05.2021
Smlouva o dílo Polní cesta VPC2, VPC3, VPC5, VPC9 v k.ú. Červená Lhota 17.05.2021
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém 2021 17.05.2021
Stavební dozor na realizaci prvků plánů společných zařízení v k.ú. Břežany II., v k.ú. Dolany u Červených Peček 17.05.2021
Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice 16.05.2021
Služba ČÚZK Sledování změn údajů o nemovitostech 14.05.2021
Smlouva o dílo - Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - Autorský dozor 14.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Ochoz u Konice - I. etapa 14.05.2021
Výkon technického dozoru stavebníka - Protierozní mez PEO6 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň 14.05.2021
Projekty na realizaci polních cest HPC40 k.ú. Choťovice a VPC1, VPC2 k.ú. Oseček 13.05.2021
Smlouva o dílo - Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 13.05.2021
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci větrolamů VTL1 a VTL2 v k. ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi 13.05.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ P1 U Sovenic II" 13.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice 13.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 13.05.2021
Smlouva o dílo - Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska 13.05.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná 13.05.2021
Oprava části opěrné zdi Všechlapy u Zabrušan 12/3 12.05.2021
Příkazní smlouva č. 621-2021-529201 TDS na obstarání TDS při realizaci HPC 2 v k.ú. Doubrava u Lipové 12.05.2021