Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SOD 17/2023/504203 (KoPÚ v k.ú. Horky u Srní) 21.09.2023
Smlouva o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hošťálková - část JIH 20.09.2023
Smlouva o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ústí u Vsetína 20.09.2023
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu na polní cestě HPC2 v k.ú. Plačovice 20.09.2023
Smlouva_na_vysadbu_a_zajisteni_zelene_vysadba_lokalniho_biocentra_LBC423_v_ku_Stehelceves_NPO_ISRS 19.09.2023
Smlouva o dílo č. 3-2023-529100 ,,Náhradní výsadba včetně následné péče na pozemcích v Karlovarském kraji,, 19.09.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice 19.09.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova 19.09.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Krpy 19.09.2023
Objednávka na Otlučení a zafixování omítek na zámku v k.ú. Kumpolec 18.09.2023
příkazní smlouva - Výkon TDS - klimatizace v sídle KPÚ JmK 18.09.2023
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - KPÚ pro MSK – vozidla Hyundai 18.09.2023
Smlouva_na_vysadbu_a_zajisteni_zelene_Nebuzely_vysadba_LBK_72_NPO_ISRS 18.09.2023
Smlouva_na_vysadbu_ a_zajisteni_zelene_Velky_Borek_vetrolam_podel_cesty_HPC2_NPO_ISRS 18.09.2023
Smlouva o dílo "Analýza digitalizace vybraných agend Státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb" 18.09.2023
Smlouva o dílo číslo 1082-2023-505205 - „Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic“ 18.09.2023
Vytyčování po pozemkových úpravách v okrese Svitavy, 2023 18.09.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylnice 15.09.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče 15.09.2023
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice 15.09.2023