Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
AD - realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic 01.03.2021
Příkazní smlouva číslo 163-2021-505205 – „Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesty VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS“ 01.03.2021
Smlouva o dílo - Autorský dozor při realizaci stavby polních cest HC 6 a HC 7 Košice, CVS 14 a CVS 15 Myslkovice, a HPC 1, VPC 6 a DPC 1 Oblajovice 01.03.2021
Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polních cest C1 a C11 v k.ú. Březí n. Osl., C33 v k. ú. Nové Dvory, VPC2, HPC1 a VPC3 se záchytným příkopem v k. ú. Otín u Měřína 01.03.2021
Zajištění technického dozoru stavebníka u polní cesty C2, C6, C8 v k. ú. Valdíkov 01.03.2021
Objednávka dodávky respirátorů 26.02.2021
Příkazní smlouva číslo 169-2021-505205 – „Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesty VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ 26.02.2021
Smlouva o dílo č. 10/2021-504202 - Polní cesta HPC 2 v k. ú. Nové Dvory u Močerady 26.02.2021
Smlouva o dílo č. 9/2021-504202 - Polní cesty HPC 1.1 a HPC 1.4 v k. ú. Koloveč 26.02.2021
Smlouva o dílo - Část 2 – PD na realizaci polní cesty C55 v k.ú. Vamberk 25.02.2021
Smlouva o dílo provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Svítkov" 25.02.2021
Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu v k.ú. Brniště a Velký Grunov 25.02.2021
Zpracování projektové dokumentace polních cest: HC3 + IP9, HC2, VC19 + IP11 a průlehů PR1, PR2, PR3, PR4, včetně IGP v k.ú. Olešenka - smlouva o dílo 25.02.2021
Příkazní smlouva - Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT – nesporná agenda 24.02.2021
Příkazní smlouva 152-2021-505205 – „Polní cesta C 9 - KoPÚ Zvěřenice - TDS“ 24.02.2021
Příkazní smlouva 154-2021-505205 – „Polní cesta C 9 - KoPÚ Zvěřenice - koordinátor bezpečnosti práce“ 24.02.2021
Příkazní smlouva 160-2021-505205 – „Polní cesty - KoPÚ Řepešín - TDS“ 24.02.2021
Příkazní smlouva 162-2021-505205 – „Polní cesty - KoPÚ Řepešín - koordinátor bezpečnosti práce" 24.02.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Lipovka" 24.02.2021
SoD - KoPÚ Kralice 24.02.2021