Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
RD_Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK a Pobočku Brno 2021-2023 29.11.2021
Smlouva o dílo - Úklid, odvoz a likvidace odpadu Blatno u Podbořan 29.11.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků k VZ: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba" 29.11.2021
Objednávka na Kácení dřevin v k.ú. Halže, Kříženec, Ostrov u Stříbra a Tachov 26.11.2021
Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Vodranty 26.11.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Stebno" 25.11.2021
SoD č. 62/2021-504202, GTP pro PSZ v k. ú. Rudoltice u Černíkova 25.11.2021
Příkazní smlouva číslo 1534-2021-505205 - Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic - koordinátor BOZP 24.11.2021
Smlouva o dílo - Realizace komunikace SÚ 6,7 a 9, II.a etapa, k.ú. Meziříčí 24.11.2021
SoD na výsadbu porostu a péče o porost_Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic 24.11.2021
SoD na zhotovení stavby_Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic 24.11.2021
SOD 30/2021/504203 (Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ - 2021/2) 24.11.2021
Smlouva o dílo - autorský dozor pro stavbu Realizace prvků PSZ v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice (polní cesta VC13) 23.11.2021
Smlouva o dílo "Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště" 23.11.2021
Smlouva o nákupu ICT prostředků - Zařízení pro zálohování 23.11.2021
Smlouva o poskytování služeb-Zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu a Nepodstatné změny závazku ze smluv 23.11.2021
Společná zařízení Neratov 23.11.2021
Objednávka - dodávka respirátorů 22.11.2021
Objednávka dveří 22.11.2021
Objednávka - Zavedení technologie Robotické automatizace procesů 22.11.2021