Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Poskytnutí licencí webové aplikace LeXikon VZ 03.07.2020
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty VPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic 03.07.2020
Příkazní smlouva: Technický dozor stavebníka – účelové komunikace R7 a N8 k.ú. Rukáveč 02.07.2020
Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Tetín u Berouna 02.07.2020
Smlouva o dílo na projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Charvatce u Jabkenic 02.07.2020
Objednávka č. 481-2020-504201 - IGP a hydrogeologický průzkum v k.ú. Brodeslavy 01.07.2020
Objednávka - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - červenec 2020 01.07.2020
Projektová dokumentace vodohospodářských a dopravních opatření v k.ú. Obděnice 01.07.2020
Smlouva o dílo na Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách v okrese Louny 01.07.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce řadových garáží v areálu SPÚ - Hradec Králové (II) 01.07.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín 01.07.2020
Smlouva - Smlouva o poskytování služeb podpory modulu ERN 01.07.2020
Úklidové služby v sídle pobočky Blansko 2020 01.07.2020
Objednávka úklidových služeb 30.06.2020
Příkazní smlouva k zajištění činnosti koordinátora BOZP při výstavbě polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé č.j. 510-2020-541202 30.06.2020
Příkazní smlouva k zajištění technického dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé č.j. 509-2020-541202 30.06.2020
Příkazní smlouva k zajištění technického dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé č.j. 509-2020-541202 30.06.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš 30.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Přerovsko 30.06.2020
Technický dozor stavebníka na akci "Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k. ú. Štěpánov u Leštiny 30.06.2020