Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Bedřichův Světec 20.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Orličky 20.09.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice 20.09.2019
Příkazní smlouva na Zajištění technického dozoru stavebníka na stavební práce 19.09.2019
Rámcová dohoda Část 4: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Tachov (2019 – 2021) 19.09.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště 19.09.2019
Vzdělávací akce - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu a Nepodstatné změny závazku ze smluv 19.09.2019
Objednávka č. 12/2019-504202, Komplexní odborné ošetření stromů na pozemku ve správě SPÚ 18.09.2019
Projektová dokumentace na realizaci větrolamů VN 2, VN 3 a VN 4 v k.ú. Dyjákovice 18.09.2019
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - KPÚ pro MSK 18.09.2019
Rámcová smlouva Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočku Plzeň (2019 – 2021) 18.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Prosečné 18.09.2019
SoD č. 16/2019-504202, aktualizace PD pro VHO v k.ú. Neuměř 18.09.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota 17.09.2019
Objednávka drtiče polystyrenu LATYN PG-F 17.09.2019
Příkazní smlouva č. 24/2019/504203 (TDS nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část) 17.09.2019
Příkazní smlouva č. 25/2019/504203 (činnost koordinátora BOZP nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část) 17.09.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 28 - kácení porostu a náhradní výsadba v k.ú. Rokytnice v OH 17.09.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 29 - kácení porostu v k.ú. Velká Zdobnice 17.09.2019
Smlouva o dílo - Geodetické služby 04/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, část 2 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Jeseník a Šumperk 17.09.2019