Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS - R 193 - Cesta C11 v k. ú. Skalička nad Labem, okres Hradec Králové 24.04.2024
Objednávka na dodávku drogistického zboží pro Státní pozemkový úřad 23.04.2024
Smlouva o dílo: Studie odtokových poměrů v k.ú. Libonice a Hořice v Podkrkonoší 22.04.2024
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb pro SPÚ pro období 2024-2026 22.04.2024
Smlouva o dílo č. 263-2024-504201 (PD na "Realizace polní cesty HC 103 a části biokoridoru KRO32-31 v k.ú. Kožlany) 19.04.2024
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru PSZ Zabrušany 19.04.2024
Smlouva o dílo PSZ Zabrušany 19.04.2024
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Cesty C3, C5 Radejčín a VPC4 Habrovany 17.04.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Cesty C3, C5 Radejčín a VPC4 Habrovany 17.04.2024
Smlouva o dílo o provedení opravy na stavbě HOZ "Údržba HOZ Skoronice" 17.04.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Velký Týnec" 17.04.2024
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Střížov u Chotěboře 17.04.2024
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby: Polní cesta HC9R v k. ú. Stebno u Podbořan - II. etapa 15.04.2024
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu - II. etapa 15.04.2024
Smlouva o dílo na Výstavbu vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence 12.04.2024
Objednávka časopisu Pozemkové úpravy 11.04.2024
Rámcová dohoda na zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí - IX. 11.04.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 1" 11.04.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 2" 11.04.2024
Aktualizace PD - dokumentace pro stavební povolení stravby "Protierozní příkopy a polní cesty Hostišová" 10.04.2024