Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výjezdní porada ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 20.05.2022
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Realizace PSZ v k. ú. Nákří 19.05.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavby pro stavbu Realizace PSZ v k. ú. Nákří 19.05.2022
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 19.05.2022
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Registr smluv" 19.05.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci PSZ v k. ú. Nákří 19.05.2022
Vyhotovení PD na Polní cesty HC1-R a VC1-R v k. ú. Pořežín 19.05.2022
Vyhotovení PD Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k. ú. Horní Bobrová 19.05.2022
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "celostátní odborný seminář Aktualizace Metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa" 18.05.2022
Smlouva o dílo na Vytyčení a stabilizaci hranic pozemků po KoPÚ v okrese Pelhřimov 18.05.2022
Smlouva o poskytování služeb - Sportovní hry 2022 18.05.2022
JPÚ Čenkovice 17.05.2022
Objednávka - Metodická podpora VFP 17.05.2022
Objednávka montáže nerezového zábradlí 17.05.2022
Smlouva o provedení záchranného archeolog. výzkumu č. 318-2022-514201 pro arch. dohled 2 staveb v k. ú. Lužec n. Cidlinou, Klášter n. Dědinou, okr. Hradec Králové 16.05.2022
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou 16.05.2022
Autorský dozor na stavbu VP1 - rybník ,,Svět" a polní cesty NCV 2 v k.ú. Obděnice 13.05.2022
Havarijní kácení stromů na parcele č. 293 v k.ú. Lhota u Příbramě 13.05.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Prosečné 13.05.2022
Objednávka na Údržbu pozemků 2022 12.05.2022