Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
PLPU-Část 1) k.ú. Bažantov 13.02.2018
PLPU-Část 2) k.ú. Pořejov 13.02.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Česká Kamenná Horka 12.02.2018
TDI Polní cesty HPC1 a VPC5 k.ú. Stará Hlína 12.02.2018
TDS v k. ú. Obědovice, Hořiněves 12.02.2018
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků 12.02.2018
Zajištění AD na akci „Protipovodňová hráz – Stará Hlína“ a „Realizace polních cest HPC1 a VPC5 v k.ú. Stará Hlína“ 12.02.2018
Hlavní polní cesta C15, k. ú. Dolní Němčí 09.02.2018
Polní cesta C11 a C5 v k.ú. Čechočovice 09.02.2018
Projektová dokumentace k vodohospodářským opatřením v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 09.02.2018
Protipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí - TDI, koordinátor bezpečnosti práce 09.02.2018
Překládka sítě elektronických komunikací CETIN v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic 09.02.2018
Objednávka HOZ Opatovice - I. etapa 08.02.2018
Prováděcí smlouva outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016-2018 08.02.2018
Prováděcí smlouva outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016 - 2018, část specialista ICT vývoje 08.02.2018
SOD na provedení autorského dozoru projektanta - Veřejná zakázka: Vyhotovení projektové dokumentace - polní cesty v k. ú. Cipín, Chlum u Křemže a Šebanov 07.02.2018
SOD na vyhotovení projektové dokumentace a provedení geotechnického průzkumu - Veřejná zakázka: Vyhotovení projektové dokumentace - polní cesty v k. ú. Cipín, Chlum u Křemže a Šebanov 07.02.2018
Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová 07.02.2018
TDS „Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy“ 07.02.2018
Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po ukončené KoPÚ 07.02.2018