Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý 19.08.2021
Vytyčení po KoPÚ - rok 2021 - Pobočka Příbram 19.08.2021
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov 18.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby_Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice 18.08.2021
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu stavby R 179 - C2B v k.ú. Nepasice 18.08.2021
Dodatek č. 8/21 ke Smlouvě č. 567/95 o prodeji podniku (části podniku) Statek Cheb, Hospodářství Horní a Dolní Hraničná 17.08.2021
Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína 17.08.2021
Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů ze dne 24.11.2021 17.08.2021
Smlouva o dílo číslo 1023-2021-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma 17.08.2021
Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Frantoly 17.08.2021
Objednávka č.j. SPU 296187/2021/129/Lei - výměna náplně filtru ÚV Tuřany 16.08.2021
Objednávka č. 17 - Údržba pozemků v Ol. kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, část 2 Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2021 16.08.2021
Protierozní opatření v k. ú. Pačlavice 16.08.2021
Smlouva o dílo na Projektovou dokumentaci na biocentra v k. ú. Okna u Polep. 16.08.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci biocenter v k. ú. Okna u Polep 16.08.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Ctiněves a k. ú. Vědlice 16.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C1 a C487 Dvory 16.08.2021
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Výstavba polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice 16.08.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře 16.08.2021
SoD - KoPÚ Vrančice 16.08.2021