Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota 08.06.2022
Objednávka ad hoc: Školení pověřených pracovníků SPÚ k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 07.06.2022
Smlouva o dílo - Nebužely - výsadba LBK 72 07.06.2022
Smlouva o dílo - Velký Borek - výsadba větrolamu podél polní cesty HPC2 07.06.2022
Studie pozemkových úprav v trase D35 v úseku Džbánov – Litomyšl - Janov 07.06.2022
SoD GTP pro KoPÚ v k. ú. Biskoupky na Moravě a KoPÚ v k. ú. Doubravník 05.06.2022
Objednávka č. 4 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 03.06.2022
Oprava polní cesty Pelhřimov 03.06.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkov, dodatek č. 4 03.06.2022
Objednávka č. 3 - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 02.06.2022
Objednávka - Pořízení čistících kazet a pásek LTO 02.06.2022
Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka pro stavbu Mokřad v k.ú. Štěpánov u Leštiny 02.06.2022
Smlouva o dílo Mokřad v k.ú. Štěpánov u Leštiny 02.06.2022
Smlouva o dílo: Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov 02.06.2022
Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa" 02.06.2022
Objednávka - Nákup nábytku KPÚ pro Pardubický kraj a pobočka Pardubice 01.06.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - jaro 2022 01.06.2022
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010852 v k. ú. Jankov u Českých Budějovic 01.06.2022
Objednávka AD HOC na Provoz Pravděpodobnostního Modelu eroze (rok 2022) – činnost dle Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy bodu i. 31.05.2022
Smlouva o dílo č. 351-2022-514201 na zpracování projektové dokumentace vč. podrobného geotech. průzkumu na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové 31.05.2022