Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 1108-2017-541204 11.09.2017
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb (Prováděcí smlouva) č. 2/2017 - Pobočka Blansko 11.09.2017
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb (Prováděcí smlouva) č. 3/2017 - Pobočka Blansko 11.09.2017
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb (Prováděcí smlouva) č. 4/2017 - Pobočka Blansko 11.09.2017
Studie na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice - Bošov" na novou organizace ZPF v k.ú. Knínice u Žlutic včetně části k.ú. Vahaneč a dále k.ú. Čichalov včetně částí k.ú. Budov a k.ú. Verušičky 11.09.2017
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren SPÚ 08.09.2017
Hlavní polní cesty PC8, k.ú. Suchá Loz 08.09.2017
Projektová dokumentace Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k.ú. Zlobice 08.09.2017
RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko 08.09.2017
rekonstrukce stávající polní cesty RC 1 v k.ú. Třebsko 08.09.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Skřeněř 08.09.2017
„Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okrese Beroun 2017-2019“ 08.09.2017
Zpracování kompletní projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti na realizaci společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice 08.09.2017
Křivý 07.09.2017
Objednuvka udržovacích prací HOZ Rodov 07.09.2017
Poskytování analytických služeb k analýze požadavků AIS SPÚ 07.09.2017
Realizace krajinného prvku s mokřadem v k.ú. Lukavice u RK 07.09.2017
Rekonstrukce kapličky Dolní Kramolín /2 07.09.2017
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - II. část - Leadership a motivace zaměstnanců 07.09.2017
Vzdělávací akce pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu - III. část - Time management a delegování úkolů 07.09.2017