Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III.etapa 02.10.2020
Objednávka kácení 12 ks dřevin na pozemku KN 1593/2 v k.ú. Heřmanice v Podještědí, úklid pozemku a odvoz a ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty - opětovné uveřejnění z důvodu doplnění předmětu zakázky, původní uveřejnění dne 5.10.2020 01.10.2020
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II - Část C 01.10.2020
Příkazní smlouva číslo 1016-2020-505205 - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20 – ekologický dozor 01.10.2020
Smlouva o dílo "Geodetické práce Trutnovsko 2020" 01.10.2020
smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím 01.10.2020
Vytyčení nového stavu po KoPÚ - okres Chrudim 2020 01.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice 30.09.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy 30.09.2020
Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace pro realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy 30.09.2020
Smlouva o dílo - Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa 30.09.2020
Objednávka č.j. SPU 352464/2020 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty 29.09.2020
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II - Část B 29.09.2020
Příkazní smlouva - Správa majetku okr. Jindřichův Hradec 29.09.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín 29.09.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi 29.09.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá 29.09.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont 29.09.2020
SoD - KoPÚ Svatý Jan pod Skalou 29.09.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Míchova 25.09.2020