Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
SOD č. 102/2018-504202 - Demolice 2 zemědělských staveb v k.ú. Starý Kramolín 26.07.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přední Arnoštov 25.07.2018
Smlouva o dílo - JPÚ pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k.ú. Bartoňov, k.ú. Mladoňov u Oskavy, k.ú. Mostkov, k.ú. Oskava a k.ú. Třemešek 24.07.2018
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic 23.07.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem 23.07.2018
KoPÚ v k.ú. Strhaře 23.07.2018
Smlouva o dílo - AD polních cest Praskačka, Habřina - část 1 23.07.2018
Smlouva o dílo - AD polních cest Praskačka, Habřina - část 2 23.07.2018
Smlouva o dílo - PD polních cest Praskačka, Habřina - část 1 (opakované zveřejnění SOD z důvodu ochrany osobních údajů, pův.zveř. 27.07.2018) 23.07.2018
Smlouva o dílo - PD polních cest Praskačka, Habřina - část 2 (opakované zveřejnění SOD z důvodu ochrany osobních údajů, pův.zveř. 27.07.2018) 23.07.2018
Smlouva o dílo - realizace polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno 23.07.2018
Smlouva o dílo_Studie rozvoje závlahových systémů v podmínkách ČR 23.07.2018
Smlouva o dílo Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Jablůnka 23.07.2018
Zajištění rámcové dohody na údržbu pozemků ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2018-2020 23.07.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov 19.07.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 5/2018/529100 - Záchovná oprava kaple Panny Marie, Kladruby u Beranova 19.07.2018
Větrolam VN3 - I. etapa v k.ú. Vrbovec - NOVÉ 19.07.2018
Část 2 18.07.2018
Část 3 18.07.2018
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno 18.07.2018