Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Hvožďany 04.06.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2019 04.06.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě na vypracování návrhu KoPÚ Ruda. 03.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov, k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 03.06.2019
RD na Znalecké posudky - Část A - ocenění pozemků 03.06.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice 03.06.2019
Zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro malou vodní nádrž VN4 v k.ú. Heroltice u Jihlavy 03.06.2019
Akceptovaná objednávka na vyhotovení odborného posudku stavby "Ochranná retenční nádrž Lichnov II" 31.05.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení oprav staveb HOZ Údržba HOZ Pokřikov - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 3.6.2019 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Střední Morava - sečení 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ "HMZ Loděnice B" 31.05.2019
Kupní smlouva na dodávku mobilních telefonů 29.05.2019
Příkazní smlouva na kompletní zajišťování služeb v oblastech BOZP a PO - opakované uveřejnění z důvodu chyby v psaní, původní vyvěšení proběhlo dne 29. 5. 2019 29.05.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě 29.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Výkon AD pro stavby poldrů Nové Dvory a Nová Ves a DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 27.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo - Vypracování PD pro poldry Nové Dvory a Nová Ves a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 27.05.2019
Objednávka na zabezpečení budov v havarijním stavu v k.ú. Dolní Jadruž a v k.ú. Doly u Boru 27.05.2019
Rámcová dohoda č. 265-2019-529101 - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění staveb, rybníků 27.05.2019
Smlouva o dílo - Část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 27.05.2019