Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Část 1 - PD vč. GTP 06.06.2017
Část 2 - AD 06.06.2017
Geodetické práce pro Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 2/2017 06.06.2017
Objednávka č. 711-2017-504101/k.ú. Chodov u Domažlic 06.06.2017
PD pro polní cesty HPC 1 a VPC 12 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek 06.06.2017
Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7 05.06.2017
HOZ Ostravsko 05.06.2017
KoPÚ v k.ú. Libeň u Libeře 05.06.2017
KoPÚ v k.ú. Libeř 05.06.2017
Odstranění terénních úprav na pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Ráj 05.06.2017
Vypracování ekologického auditu dle požadavku KPÚ pro Plzeňský kraj 05.06.2017
Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice 05.06.2017
HOZ Sendražice 02.06.2017
Rámcová smlouva pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2017 - 2019 02.06.2017
Supervize činnosti aktualizací BPEJ prováděných v roce 2016 a 2017 02.06.2017
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska 02.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří 01.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra 01.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice 01.06.2017
Vydávání časových razítek 01.06.2017