Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor stavebníka vodohospodářských staveb v okrese Trutnov 06.03.2018
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Česká Lípa 06.03.2018
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skuhrov u Mělníka - inženýrsko geologický průzkum ll. 05.03.2018
KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov - část a Slatina u Chudenic - část 05.03.2018
Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov 05.03.2018
STČ Smlouva o dílo na zpracování IGP - ll. 05.03.2018
Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže 05.03.2018
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019 02.03.2018
Objednávka č. 1/2018 - Kácení k. ú. Dobřichovice - objednávka k rámcové dohodě Údržba pozemků ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha – kácení a ořez stromů, náhradní výsadba, ... - ID smlouvy 181697 02.03.2018
Objednávka HOZ Žirecká 02.03.2018
Objednuvka ČS Trávník, ČS Kroměříž - diagnostika čerpadel 02.03.2018
RD - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Liberecký kraj a Pobočku Liberec 02.03.2018
RD - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Semily 02.03.2018
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo - Komplexní pozemková úprava s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Štíty Hamerské 01.03.2018
Ibjednávka Kontrola K7 Trníček 01.03.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy 01.03.2018
Koordinátor BOZP pro stavbu "Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany" 01.03.2018
Výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany“ 01.03.2018
Projektová dokumentace na novostavbu vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, novostavbu otevřeného odvodňovacího příkopu OP4, novostavbu otevřeného odvodňovacího příkopu OP 5, novostavbu propustku P4 v k.ú. Trubská, okres Beroun 28.02.2018
Protipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí 28.02.2018