Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Nákup pamětí HPE 64GB 24.03.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby-Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 24.03.2021
Hlavní polní cesta HC7 a příkop PRI22, k. ú. Topolná 23.03.2021
Objednávka odborného periodika Pozemkové úpravy 23.03.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu polních cest v k.ú. Budeč, Břilice, Hostkovice u Dolních Němčic 23.03.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora pro stavbu polních cest v k.ú. Budeč, Břilice, Hostkovice u Dolních Němčic 23.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty CVS 14 a CVS 15 v k.ú. Myslkovice 23.03.2021
Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polních cest C1 a C11 v k.ú. Březí n. Osl., C33 v k. ú. Nové Dvory, VPC2, HPC1 a VPC3 se záchytným příkopem v k. ú. Otín u Měřína 23.03.2021
Zpracování projektové dokumentace pro vodní nádrž VNK1 v k.ú. Barovice - smlouva o dílo 23.03.2021
Licenční smlouva na Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR 22.03.2021
PD pro realizaci cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice a PD pro realizaci cest VC12-R, VC19-R, VC20-R, VC15-R v k.ú. Sedlo u Číměře 22.03.2021
Polní cesty C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice 22.03.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS R185 - Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina 22.03.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 02/21 22.03.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 03/21 22.03.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 1/21 22.03.2021
Rámcová dohoda - Objednávka č. 28 - kácení dřevin v k.ú. Rodov 22.03.2021
Smlouva o dílo číslo 267-2021-505205 - Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesta VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic 22.03.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského doozoru projektanta - Plačovice, Sedlo u Číměře 22.03.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C12 a IP24 v k.ú. Slaviboř 22.03.2021