Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště 30.06.2017
Odstranění stavby na st.p.č. 121 k.ú. Zakšín, okres Česká Lípa 30.06.2017
PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“ 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku hradec Králové (část 1 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Jičín (část 2 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Náchod (část 4 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Rychnov nad Kněžnou (část 5 VZ) 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro Pobočku Trutnov (část 3 VZ) 30.06.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 30.06.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 30.06.2017
Rybník Podlesní - Lejčkov 30.06.2017
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice 30.06.2017
Technický dozor stavebníka - okres Náchod 2017 30.06.2017
Uzavření příkazní smlouvy na činnosti spojené s převody nemovitosti pro Jihomoravský kraj 30.06.2017
Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí 30.06.2017
Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 30.06.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Černošín 29.06.2017
Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu 29.06.2017
Příkazní smlouva na výkon TDS pro stavbu „Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo“ 29.06.2017
Rychnovsko 29.06.2017