Smlouva: Smlouva o dílo č. 1/2019/529100 na zajištění stavby ČOV Okrouhlá-opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 6.2.2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8349
Evidenční číslo: 1/2019/529100
Datum uzavření smlouvy: 01.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 99 117,00
Cena v Kč vč. DPH: 119 932,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 1/2019/529100 na zajištění stavby ČOV Okrouhlá-opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 6.2.2019

Schválil / podepsal

KV-S

Stručný popis

Statické zajištění objektu ČOV Okrouhlá, ke kterému má právo hospodařit Státní pozemkový úřad. Konkrétně se jedná o svázání obvodových stěn ocelovými prvky, svázání krokví ocelovými prvky, lokální vyspravení krovu pro zajištění statiky lešení přes zábradlí, odvoz a likvidace sutí z demontovaných konstrukcí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy