Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: HPC1 v k. ú. Růžová 29.04.2016
Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 29.04.2016
KoPÚ v k. ú. Voltýřov 28.04.2016
Polní cesty VPC 6 a VPC 7 v k.ú. Chraštice 28.04.2016
Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec 27.04.2016
Výstavba polní cesty C 18 Rozsochatec 27.04.2016
Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 26.04.2016
Projektová dokumentace pro stavbu protipovodňové ochranné hráze a realizaci polních účelových komunikací HPC 1 a VPC 23 v k.ú. Stará Hlína 25.04.2016
Polní cesta C 2 Kněžice u Ronova 21.04.2016
Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01 21.04.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Albrechtice nad Vltavou 18.04.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Údraž 18.04.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Údraž 18.04.2016
Vytyčování vlastnických hranic pozemků podle § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění v územní působnosti pobočky Kolín na základě následných žádostí o vytyčení podaných vlastníky pozemků po ukončení pozemkových úprav 14.04.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky, část 1: k.ú. Kočov 11.04.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ždírec v Podbezdězí 11.04.2016
Realizace společných zařízení Deblov - II část 11.04.2016
Rámcová smlouva na vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Vsetín v r. 2016 - 2018 08.04.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov 07.04.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú.Veselá u Častrova 06.04.2016