Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 10 - Vypracování znaleckých posudků věcná břemena 2017-2019 v okrese Znojmo 07.07.2017
Část 2 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2017-2019 v okrese Břeclav 07.07.2017
Část 3 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2017-2019 v okrese Hodonín 07.07.2017
Část 4 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2017-2019 v okrese Blansko 07.07.2017
Část 5 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2017-2019 v okrese Vyškov 07.07.2017
Část 6 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2017-2019 v okrese Znojmo 07.07.2017
Část 7 - Vypracování znaleckých posudků staveb, staveb s pozemky, rybníků, rybníků s pozemky 2017-2019 v územní působnosti KPÚ pro JMK 07.07.2017
Část 8 - Vypracování znaleckých posudků věcná břemena 2017-2019 v okresech Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Vyškov 07.07.2017
Část 9 - Vypracování znaleckých posudků věcná břemena 2017-2019 v okresech Břeclav, Hodonín 07.07.2017
Stavební úpravy budovy č.p. 2957 v k.ú. Břeclav 04.07.2017
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemková úprava v k. ú. Ctiněves (opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 4.7.2017) 03.07.2017
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemková úprava v k. ú. Nové Dvory (opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno 4.7.2017) 03.07.2017
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemková úprava v k. ú. Bechlín (opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 4.7.2017) 03.07.2017
Opakované zveřejnění z důvodu anonymizace údajů smlouvy o dílo Vytyčení návrhu KoPÚ ( k.ú. Stoklasná Lhota, Hlasivo, Dub, Dědice, Vlásenice, Mašovice, Ratibořice, Myslkovice, Podolí, Ratibořské Hory), původně bylo zveřejněno dne 20.7.2017 03.07.2017
Vytyčení návrhu KoPÚ ( k.ú. Stoklasná Lhota, Hlasivo, Dub, Dědice, Vlásenice, Mašovice, Ratibořice, Myslkovice, Podolí, Ratibořské Hory) 03.07.2017
Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná 30.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště 30.06.2017
Odstranění stavby na st.p.č. 121 k.ú. Zakšín, okres Česká Lípa 30.06.2017
PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“ 30.06.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku hradec Králové (část 1 VZ) 30.06.2017