Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor stavebníka pro stavbu „Jaronice – protipovodňové opatření“ 06.02.2018
Údržba pozemků v okrese Česká Lípa pro období 2018 - 2019 06.02.2018
Analýza a prověření vybraných funkcionalit docházkového systému 05.02.2018
Kácení 2018 v Jihočeském kraji 05.02.2018
Objednávka Dorozbory sedimentu pro PD Chrudimsko objekt SO1, SO2 v kat. území Orel a Slatiňany 05.02.2018
OL- Rámcová dohoda - Ocenění pozemků pro okresy Jeseník a Šumperk - r. 2018 05.02.2018
OL - Rámcová dohoda - Ocenění pozemků pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov - r. 2018 05.02.2018
OL - Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Újezd u Uničova 05.02.2018
Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina 02.02.2018
Správa, údržba a úklid ubytovny Hodkovičky 02.02.2018
Studie odtokových poměrů - Buškovice 02.02.2018
Studie odtokových poměrů - Nové Sedlo u Žatce 02.02.2018
Část 2 01.02.2018
Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov 01.02.2018
PD a AD pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice 01.02.2018
PLPÚ - Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2018-2019 01.02.2018
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 - 2018 ČÁST SPECIALISTA ICT KONCEPCE_2 01.02.2018
Studie odtokových poměrů - Ročov 01.02.2018
UL - Realizace vedlejších polních cest v k.ú. Markvartice 01.02.2018
PB-SOD autorský dozor Dolní Čermná 31.01.2018