Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Mladějovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8331
Evidenční číslo: 0005-D1-18-206
Datum uzavření smlouvy: 04.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 67 190,00
Cena v Kč vč. DPH: 67 190,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Mladějovice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Krakořice, obec Šternberk, okres Olomouc na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) – vysečení vodního rostlinstva, odstranění napadaných větví z koryta HOZ a odstranění křovin z důvodu obnovení přístupu na využívané pozemky mezi tělesem dráhy a oběma rameny HOZ Mladějovice. Současně bude pročištěn i výústní objekt podrobného odvodnění (POZ), který se nachází v blízkosti jednoho z propustků a je zanesen splaveninami. Dále bude provedena ekologická likvidace vysečeného vodního rostlinstva a vzniklé dřevní hmoty po odstranění křovin a napadaných větví z koryta HOZ dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu HOZ v celkové délce 0,200 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy