Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ - Nákup židlí CUBE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 18.10.2018 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Fojtovice u Heřmanova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 22.10.2018 09:00
Nákup kancelářských židlí 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 24.10.2018 10:00
Údržba spalinových cest v objektech ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 24.10.2018 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Úsov-město
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 23.10.2018 10:00
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 31.10.2018 09:00
Vzdělávací akce - Provádění pozemkových úprav, Správa a převody majetku státu
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 09.11.2018 09:00
Předběžný geotechnický průzkum KoPÚ Pržno u Vsetína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 17.10.2018 11:00
Nákup kancelářského nábytku, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 17.10.2018 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 19.10.2018 09:00
Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2018 31.10.2018 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2018 04.10.2018 09:00
Polní cesty - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř
podlimitní Hodnocení 25.09.2018 15.10.2018 10:00
Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2018 04.10.2018 12:00
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Heřmanov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2018 27.09.2018 09:00
všechny zakázky