Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 29.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 09:00
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Žampach
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 05.10.2021 08:00
Rekonstrukce vtokového objektu do stávající dešťové kanalizace u cesty C 11 v k.ú. Němčice/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Orlice
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 08:00
Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 24.09.2021 09:00
PD pro výstavbu VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 21.09.2021 08:00
Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k.ú. Bukovice u Písařova, v k.ú. Heroltice u Štítů a rekonstrukci přídělu v k.ú. Janoušov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Pobočka Děčín, nákup kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 20.09.2021 11:00
Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 23.09.2021 08:30
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v okrese Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 24.09.2021 12:00
Výstavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny
podlimitní Příjem nabídek 09.09.2021 29.09.2021 09:00
všechny zakázky