Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Plinkout II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 12.12.2022 09:00
Rozbory sedimentů a půdy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 06.12.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2022 13.12.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Damnice
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2022 05.01.2023 09:00
Úklid budovy, Pobočka Svitavy, 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2022 30.11.2022 08:00
Kácení dřevin 4/2022 - okres Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 23.11.2022 12:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Kubšice
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 02.12.2022 09:00
TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2022 29.11.2022 09:00
Přístupové body pro rozšíření WiFi sítě SPÚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2022 16.11.2022 10:00
Vstupní turnikety ve vestibulu ústředí Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2022 11.11.2022 10:00
Výkon TDS + BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 08.11.2022 08:00
Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice_II
podlimitní Hodnocení 19.10.2022 09.11.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Kněžská a v k.ú. Šachotín
nadlimitní Hodnocení 18.10.2022 28.11.2022 08:00
Realizace PSZ v k. ú. Pištín a v k. ú. Strýčice
podlimitní Hodnocení 18.10.2022 04.11.2022 09:00
PTK na zajištění výplatních strojů pro Státní pozemkový úřad
podlimitní Zadávání 29.09.2022
všechny zakázky