Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní
podlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 07.01.2019 09:00
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2019-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 03.01.2019 09:00
Vypracování projektových dokumentací polních cest v k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Vyskeř, k.ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 20.12.2018 09:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci a výstavbě Polních cest HPC 1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 5 v k. ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 10 v k. ú. Horní Lhota C 2 v k. ú. Býkovice u Louňovic“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 19.12.2018 10:00
,,Stavba polních cest C29, C33 v k.ú. Lomnice nad Popelkou a C35 v k.ú. Košov"
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 08.01.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 19.12.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 19.12.2018 13:00
Údržba HOZ Třemošensko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 18.12.2018 15:00
Společná zařízení v k. ú. Kratušín
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2018 03.01.2019 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2018-2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 11.12.2018 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benešov u Semil
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2018 05.12.2018 12:00
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2018 06.12.2018 10:00
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2018 04.01.2019 09:00
Stavba polní cesty HPC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2018 19.12.2018 08:00
Rámcová dohoda na zajištění dodávky spotřebního materiálu v rámci OOPP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2018 29.11.2018 09:00
všechny zakázky