Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a koordinátor BOZP - Realizace SZ obce Holasovice I. etapa (polní cesty)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2022 25.08.2022 09:00
Geodetické práce Trutnovsko 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2022 24.08.2022 10:00
Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan
podlimitní Příjem nabídek 17.08.2022 05.09.2022 09:00
Výsadba krajinné zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2022 02.09.2022 09:00
PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2022 25.08.2022 09:00
Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3_II
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2022 02.09.2022 10:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Kralice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 22.08.2022 09:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro rok 2023
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2022 06.09.2022 10:00
Odvodnění polní cesty C6a u objektu č.p. 68 v obci Miřetice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 23.08.2022 09:00
KoPÚ v k.ú. Švihov - část II.
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 26.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice a v k.ú. Važice
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 12.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 15.09.2022 09:00
Polní cesta „na Oboře“ v k.ú. Dobromilice a k.ú. Doloplazy – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2022 25.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota a Svídnice u Dymokur
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 19.09.2022 08:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová u Tachova
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2022 30.08.2022 09:00
všechny zakázky