Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení projektových dokumentací – Pobočka Kolín 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 12.06.2024 12:00
PD pro výsadbu zeleně - realizace opatření k ochraně ŽP s následnou péčí v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2024 05.06.2024 09:00
Napojení správní budovy ve Svitavách na veřejnou kanalizaci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2024 12.06.2024 08:00
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu v k.ú. Holýšov
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 10.06.2024 09:00
Realizace PSZ v k. ú. Nová Dědina - IP8 s tůní T1 a IP6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 07.06.2024 09:00
JPÚ v k.ú. Chudenín/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 04.06.2024 09:00
Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u Pacova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 08:00
Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 09:00
Realizace PSZ Neplachovice I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 25.06.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Milešice
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 03.07.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krejčovice
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 01.07.2024 09:00
Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 05.06.2024 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2024 -2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 29.05.2024 10:00
PD k realizaci PC v k. ú. Mlýnská a Sněžná včetně GTP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 27.05.2024 09:30
Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 29.05.2024 09:00
všechny zakázky