Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2022 21.07.2022 09:00
Úprava suterénu kancelářského objektu SPÚ, KPÚ HK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 22.07.2022 09:00
Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 19.07.2022 09:00
Polní cesta C1, C2 v k.ú. Lovčovice
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 25.07.2022 09:00
Realizace interakčního prvku IP18 v k.ú. Podolí u Přerova
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 09.08.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 09.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 09.08.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záříčí
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2022 01.08.2022 08:00
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 27.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 02.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 01.08.2022 09:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 11.07.2022 09:00
Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 15.07.2022 09:00
všechny zakázky