Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště
podlimitní Příjem nabídek 29.10.2020 11.11.2020 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinaře
podlimitní Příjem nabídek 27.10.2020 16.11.2020 08:30
Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 10.11.2020 10:00
Údržba HOZ Kozojedy I.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 04.11.2020 17:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics 365 BC pro období 2021-2023
podlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 19.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 11.11.2020 14:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro období 2021 - 2022
nadlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 25.11.2020 08:30
Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 04.11.2020 10:00
Oprava okenních žaluzií v budově ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup manažerských mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Údržba HOZ Třebnouševes
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2020 26.10.2020 15:00
Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 30.10.2020 09:00
Vytýčení hranic pro KoPÚ Hory u Jenišova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2020 26.10.2020 10:00
všechny zakázky