Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace společných zařízení v k.ú. Bohousová
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 09.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vestec u Jaroměře
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 10.07.2024 09:00
Realizace společných zařízení Orel
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 09.07.2024 09:00
Podpora provozu a rozvoj Portálu SPÚ na platformě Sharepoint v letech 2024–2028
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Výsadba zeleně v k.ú. Lhenice u Bžan
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 11.07.2024 08:00
Polní cesty C1A, C1B a C61 v k.ú. Újezd u Domažlic a polní cesta VC 4 v k. ú. Draženov
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 11.07.2024 09:00
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice/3
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 09:30
Vypracování PD Vodohospodářských opatření vč. GTP, k.ú. Mokrá u Soběslavi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 10.07.2024 09:00
Strážnice u Mělníka polní cesta HC15 se zelení
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strašice v Brdech
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 26.07.2024 09:00
Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 08.07.2024 08:00
Realizace polní cesty C2 v k.ú. Rapšach
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 09.07.2024 09:00
Realizace PSZ v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 04.07.2024 09:00
JPÚ v k.ú. Kydliny - část a v k.ú. Kosmáčov - část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 25.06.2024 09:00
Realizace lokálního biokoridoru BK2 v k. ú. Sobíšky
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 22.07.2024 09:00
všechny zakázky