Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD vč. GTP a zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 10.03.2021 10:00
Realizace stavby PC C3 v k.ú. Horní Libina
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 17.03.2021 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočku Beroun 2021-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 22.03.2021 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - 2. Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - Část A - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků, věcných břemen a škodách na porostech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadávání 26.02.2021
Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 09:00
Polní cesty U Rybníka v k.ú Horní Ředice
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 09:00
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 09:00
Údržba HZZ Ratibořice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 17.03.2021 10:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 10.03.2021 09:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 15.03.2021 13:00
Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 08.03.2021 12:00
všechny zakázky