Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba HOZ Holín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 09:00
Údržba HOZ Pod Horami a HOZ O3 1.úsek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 13.08.2020 13:00
Implementace automatizovaného systému identifikace erozních událostí do procesu Monitoringu eroze zemědělské půdy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace (včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) a zajištění autorského dozoru projektanta při stavbě cesty HPC1a, včetně IP4 v k.ú. Nedaříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 10.08.2020 13:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Jazovice
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 17.08.2020 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 19.08.2020 09:00
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 06 Polní cesta C 9
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 13.08.2020 09:00
Oprava vodovodu Slatina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 07.08.2020 09:00
Údržba HOZ Krumsín O1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 07.08.2020 13:00
Komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 10.08.2020 10:00
Údržba HOZ Holicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 07.08.2020 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 06.08.2020 09:00
Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2020)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 10.08.2020 09:00
Stavba PEO a polní cesta C23 v k.ú. Chudčice
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2020 07.08.2020 09:00
Část 2. OOPP - dodávka obuvi
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2020 24.08.2020 09:00
všechny zakázky