Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb ad hoc k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 15.11.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 08.11.2021 09:00
Údržba HOZ Starý Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 01.11.2021 09:00
Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 10.11.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 29.11.2021 08:30
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Žákovice – III.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 01.11.2021 09:00
Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 08.11.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 05.11.2021 09:00
Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 08:00
Výměna kotlů v 7 bytech Radouňka, Novodvorská čp. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 01.11.2021 10:00
Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 18.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 09:00
všechny zakázky