Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Půdní vestavba kanceláří vč. nového zastřešení a kotelna administrativní budovy SPÚ Ostrava
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2024 27.08.2024 09:00
Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně trvalé stabilizace po KoPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2024 12.08.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Kostelecká Lhota
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 28.08.2024 09:00
Vytýčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice - rok 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 30.07.2024 09:00
Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 07.08.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboké u Kunštátu
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 09.08.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Číčov v Brdech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2024 29.07.2024 09:00
Výsadba NRBK 78 v k.ú. Skorkov u Herálce I.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 02.08.2024 08:00
PTK na zajištění instalace a provoz kamerového systému na ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 18.07.2024
Část 2 - PD a AD na společná zařízení Zbyhněvice a Pohled u Mladoňovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 29.07.2024 12:30
Část 1 - PD a AD na společná zařízení Hluboká u Skutče, Možděnice a Trhová Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 29.07.2024 12:30
PD a AD na společná zařízení Hluboká u Skutče, Možděnice, Trhová Kamenice, Zbyhněvice a Pohled u Mladoňovic
VZ malého rozsahu Zadávání 18.07.2024
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šumvald a k. ú. Břevenec
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 20.08.2024 09:00
Vytyčování po KoPÚ 2024 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 29.07.2024 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Horní Stropnice
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 19.08.2024 09:00
všechny zakázky