Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 09:00
TDS a BOZP při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 06.12.2021 09:00
Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 02.12.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 07.12.2021 10:00
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 13.12.2021 10:00
Realizace Mokřadu v k.ú. Košín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 08.12.2021 09:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč a polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 09.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 01.12.2021 10:00
Zajištění úklidových prací budovy pro Pobočku Tachov 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 07.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 30.11.2021 08:00
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 08.12.2021 10:00
PD pro výstavbu polní cesty C 2a v k.ú. Loučná v Krušných horách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 01.12.2021 08:00
Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice
podlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 08.12.2021 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 07.12.2021 08:00
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 06.12.2021 08:00
všechny zakázky