Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2023 24.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro ocenění staveb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 13.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 13.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2023,2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 17.04.2023 10:00
Polní cesta V4 a V5 v k. ú. Plch
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2023 19.04.2023 08:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Trutnov - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace vodního díla Hájovské rybníky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 05.04.2023 09:00
Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2023 17.04.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu rybníka Jílovka v k.ú. Zahrádky u České Lípy, vč. zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 03.04.2023 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 03.05.2023 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 03.05.2023 09:00
PD vč. AD a GTP pro cestu VPC 2 v k.ú. Újezd u Krásné
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
PD vč. AD a GTP pro cestu C 25 k. ú. Krásná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
všechny zakázky