Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2023 23.02.2023 10:00
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2023 22.02.2023 08:00
Část 6: Ocenění staveb, stavebních pozemků a věcných břemen v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 5: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 4: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Náchod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 3: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 2: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 1: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2023-2024
VZ malého rozsahu Zadávání 03.02.2023
Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 15.02.2023 08:00
Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 21.02.2023 08:00
Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 21.02.2023 09:00
Výstavba MVN a tůní v k. ú. Chodská Lhota
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 22.02.2023 09:00
Stavba nádrže VN1, soustavy tůní a PEO zalesnění v k.ú. Hrušky u Brna
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 21.02.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov a k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves - dopracování
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 24.02.2023 10:00
všechny zakázky