Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekty na realizaci PSZ v k.ú. Sibřina a Polerady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Realizace polních cest v k.ú. Dobročovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 19.11.2018 10:00
Nákup kancelářských židlí 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 19.11.2018 10:00
Údržba spalinových cest v objektech ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění provozní podpory a rozvoje aplikací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2019-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 23.11.2018 09:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Horní Bečva – lokalita „Na Planiskách“ II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2018 19.11.2018 09:00
Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 29.11.2018 09:00
HPC2 v k. ú. Arnoltice - realizace polní cesty
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 21.11.2018 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2018 21.11.2018 09:00
Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 21.11.2018 09:00
Licenční podpora agendového systému ASPU pro období 2019-2020
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 30.11.2018 09:00
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 29.11.2018 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2018 23.11.2018 09:00
Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3, novostavba příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2018 16.11.2018 09:00
všechny zakázky