Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace vodohospodářských a dopravních opatření v k.ú. Obděnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 19.06.2020 10:00
KoPÚ Chaloupky v Brdech
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 23.06.2020 08:30
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 15.06.2020 09:00
Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2020 22.06.2020 09:00
Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2020 22.06.2020 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na demolici 3 objektů v areálu Hradiště, včetně rozpočtu prací a zajištění všech stanovisek ke stavebnímu řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2020 12.06.2020 09:30
PD a AD pro realizaci PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2020 17.06.2020 09:00
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Polní cesty stavby D6 Lubenec - Bošov
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Rekonstrukce polní cesty C-1 v k.ú. Malá Kraš
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 16.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 12.06.2020 09:00
Realizace polních cest C8 Seletice a C6 v k. ú. Doubravany
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 29.06.2020 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí - část 2
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 16.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 01.07.2020 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jetřichov
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 29.06.2020 08:30
všechny zakázky