Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 02.07.2021 09:00
Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 01.07.2021 09:00
Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 07.07.2021 09:00
Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 28.06.2021 10:00
Polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 30.06.2021 08:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 30.06.2021 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Prasklice“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 21.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 30.06.2021 09:00
PTK na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání 10.06.2021 28.06.2021 18:00
Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 29.06.2021 10:00
Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Parník
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 08:00
všechny zakázky