Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba HOZ Svitavsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 22.07.2020 17:00
Údržba HMZ Bludovice IC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 21.07.2020 13:00
Polní cesta HC4c s IP17 v k.ú. Medlov u Uničova
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 24.07.2020 09:00
„Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20“
podlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 29.07.2020 09:00
Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 04.08.2020 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 21.07.2020 09:00
Realizace komunikace HC 4 v k.ú. Zvěrotice
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 21.07.2020 10:00
Protipovodňová a protierozní opatření Malenovice u Zlína
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 22.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 21.07.2020 09:00
Výstavba polních cest: Polní cesta C 3 a C4 kategorie P 4,0/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 21.07.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Telib a Pěčice
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2020 27.07.2020 08:30
Údržba HOZ Klatovy a Plánicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 15.07.2020 09:00
Realizace komunikací 6,7,9 v k.ú. Meziříčí
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2020 21.07.2020 09:00
Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. Chocovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 15.07.2020 10:00
všechny zakázky