Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění správy budov Kydlinovská a Haškova, Hradec Králové (2020-2023)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Eš
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2020 11.03.2020 10:00
Geotechnický průzkum pro vodohospodářská opatření KoPÚ Malá Strana a KoPÚ Štíhlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 02.03.2020 10:00
Údržba pozemků v Karlovarském kraji - kácení a ořez dřevin na roky 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 02.03.2020 08:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 06.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Ouběnic a Mašov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 09.03.2020 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 10:00
Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 23.03.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 03.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobročkov a Želnava
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 07.04.2020 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 25.02.2020 15:00
Zpracování projektové dokumentace Horní Jadruž LBK CH16-CH17, Vysoké Jamné LBK 37-40 a Lestkov IP2 a IP3
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 25.02.2020 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
nadlimitní Zadávání 10.02.2020
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 09.03.2020 08:00
všechny zakázky