Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Spojilský odpad
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2019 31.01.2019 15:00
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 07.02.2019 10:00
Polní cesta C7 v k.ú. Velká Losenice
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 08.02.2019 10:00
Údržba HOZ Štěpánov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2019 24.01.2019 15:00
TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 29.01.2019 09:00
Zajištění maintenance, profylaxe a ad-hoc činností k nástroji AuditPro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 23.01.2019 10:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Kočov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2019 17.01.2019 10:00
Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2019 24.01.2019 09:00
Geotechnický průzkum v k. ú. Pnětluky a části k. ú. Konětopy u Pnětluk vč. biologického posouzení lokality a zajištění hydrologických dat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2019 21.01.2019 13:00
Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2019 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.01.2019 18.01.2019 10:00
Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice
podlimitní Příjem nabídek 02.01.2019 30.01.2019 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2019-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.01.2019 18.01.2019 09:00
Polní cesty Světlá pod Hořičkami
podlimitní Hodnocení 21.12.2018 17.01.2019 09:00
Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů
podlimitní Hodnocení 12.12.2018 16.01.2019 09:00
Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní
podlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 22.01.2019 09:00
všechny zakázky