Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
PLPÚ - Oprava návodní hráze Panského rybníka na KN 81/1 v k.ú. Dlouhá Ves dle doložené projektové dokumentace 25.01.2018
Zpracování PD na stavbu PC C2 v k.ú. Velešovice 25.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem 24.01.2018
PLKL - Příkazní smlouva 2/2018/504203 (TDS nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice)" 24.01.2018
PLKL - Příkazní smlouva 3/2018/504203 (koordinátor BOZP při výstavbě - rekonstrukci polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice) 24.01.2018
PLPÚ - Stavby polních cest NVPC 6 a VPC 8 v k.ú. Brodeslavy 24.01.2018
PLPÚ - Zajištění technického dozoru stavebníka při opravě návodní hráze Panského rybníka na KN 81/1 v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice dle doložené projektové dokumentace 24.01.2018
Údržba nepronajatých pozemků v MSK pro rok 2018 - 2019 24.01.2018
Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND a DMT Atlas a metodické podpory VFP 24.01.2018
Smlouva o dílo PD Od Tišic 23.01.2018
Koordinátor ICT projektu a analytické činnosti ve vztahu k IS SPU 2018-2019 22.01.2018
Stavební dozor a BOZP pro stavbu Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně - OPAKOVANÉ ZVEŘEJNĚNÍ anonymizace dat - původní zveřejnění 26.1.2018 22.01.2018
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj 22.01.2018
Dodávka spotřebního zboží do výplatních strojů značky Frama 19.01.2018
Geotechnický průzkum pro PSZ KoPÚ Babolky 19.01.2018
Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách ve třech k.ú. 19.01.2018
KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi dodatek č. 2 18.01.2018
PLPL - Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka - Část 1) k.ú. Kokořov 18.01.2018
PLPL - Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka - Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka 18.01.2018
Realizace PSZ v k. ú. Žďár u Kaplice 18.01.2018