Smlouva: Geotechnický průzkum v k. ú. Pnětluky a části k. ú. Konětopy u Pnětluk vč. biologického posouzení lokality a zajištění hydrologických dat

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8354
Evidenční číslo: 37-2019-508205
Datum uzavření smlouvy: 06.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 418 430,00
Cena v Kč vč. DPH: 506 300,30
Zadávací řízení: Geotechnický průzkum v k. ú. Pnětluky a části k. ú. Konětopy u Pnětluk vč. biologického posouzení lokality a zajištění hydrologických dat

Název (předmět)

Geotechnický průzkum v k. ú. Pnětluky a části k. ú. Konětopy u Pnětluk vč. biologického posouzení lokality a zajištění hydrologických dat

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zpracování geotechnického průzkumu, který vyhodnotí geologické, hydrogeologické a biologické poměry lokality včetně zajištění hydrologických dat.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy