Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
HOZ Vrchovnice II 07.09.2016
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice 07.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež 07.09.2016
Objednávka č. 20 k rámcové smlouvě - Údržba pozemků ve Středočeském kraji - kácení stromů, sečení trávy (ID smlouvy 229445) 07.09.2016
„Projektová dokumentace k rekonstrukci polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar“ 07.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota včetně uložení 07.09.2016
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov - rok 2016 07.09.2016
Vytyčování hranic po KoPÚ - podzim 2016 (1. etapa) 07.09.2016
Polní cesta HPC 5 v k. ú. Petrohrad 06.09.2016
Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka 06.09.2016
Realizace PSZ v k. ú. Svitavy - předměstí 06.09.2016
Technický dozor investora nad realizací stavby polních komunikací C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP 06.09.2016
Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora 06.09.2016
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - stavba Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 05.09.2016
Komplexní pozemková úprava Trotina a Komplexní pozemková úprava Zdobín 05.09.2016
Objednávka č. 3 05.09.2016
Poskytování právních služeb pro Státní pozemkový úřad 05.09.2016
Přeložka SEK Damníkov 05.09.2016
Smlouva o dílo 05.09.2016
Technický dozor příkazce - stavba Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 05.09.2016