Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 - 2. etapa 09.10.2017
Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu v k.ú. Rájov u Třískolup 09.10.2017
Geodetické práce pro Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 4/2017 06.10.2017
Prováděcí smlouva č. 1283-2017-541201 06.10.2017
Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny (VPC 1) 06.10.2017
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Prasek 06.10.2017
Technický dozor investora pro stavbu: Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov 06.10.2017
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 06.10.2017
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ – KPÚ pro Kraj Vysočina 06.10.2017
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup listopad 2017) 05.10.2017
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HOZ ČOS Borkovická Blata 05.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové 04.10.2017
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Chvalšiny (VPC 1) 04.10.2017
Výzva č. 5 k provedení geodetických služeb v okrese Kroměříž dle rámcové smlouvy č. 600-2016-525101 04.10.2017
Analýza odtokových poměrů povodí Vojenického potoka 03.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna 03.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Uničova 03.10.2017
KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory 03.10.2017
Přeložka distribučního zařízení k dodávce el. energie v k.ú. Vysoká Libyně 03.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Hořovicko 03.10.2017