Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Realizace polní cesty C 8 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka 26.06.2017
Smlouva na vytyčování pozemků v roce 2017 v okresech Brno-město a Brno-venkov - Prováděcí smlouva č. 8/2017 - Pobočka Brno 26.06.2017
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pacetluky 26.06.2017
Objednávka pro opravu stodoly a kácení 5 ks stromů Křesín 25.06.2017
Odklizení stavební suti - zbořeniště 23.06.2017
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při výstavbě polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy 23.06.2017
Část 1 - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest C7, C9 a interakčního prvku IP1 v k.ú. Skalsko 22.06.2017
Část 2 - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest C1, C2 a lokálního biokoridoru LBK 119A v k.ú. Kluky 22.06.2017
Sečení trávy a údržba pozemků 2017 22.06.2017
Technický dozor - polní cesta HPC2 v k.ú. Břešťany 22.06.2017
Vytyčování po KoPÚ 2017 22.06.2017
Zpracování PD polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně zajištění dokladů pro žádost na stavební povolení 22.06.2017
Dodávka archivních regálů pro Pobočku Svitavy 21.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy Nepomuky 21.06.2017
Polní cesta "U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě 21.06.2017
Smlouva na vytyčování pozemků v roce 2017 v okresech Brno-město a Brno-venkov - Prováděcí smlouva č. 7/2017 - Pobočka Brno 21.06.2017
Zajištění pravidelného servisu a údržby (včetně příp. oprav) systému EPS, PZTS a MR 21.06.2017
Poběžovice, Načetín 20.06.2017
Výstavba polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy 20.06.2017
HOZ Bílý Újezd 19.06.2017