Smlouva: Smlouva o dílo - Společná zařízení v k. ú. Kratušín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8332
Datum uzavření smlouvy: 04.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 234 907,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 544 237,00
Zadávací řízení: Společná zařízení v k. ú. Kratušín

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Společná zařízení v k. ú. Kratušín

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako NC1 a NC2 včetně odvodnění a svedení vody z přívalových dešťů do vodoteče mimo zastavěnou část obce, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kratušín.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy