Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytýčení pozemků po KoPÚ II. - Vyškov 2022 08.09.2022
Objednávka - Implementace změn v přejímce dat vytvořených podle nové legislativy (nová verze VFP 4.5) POZEM+ 07.09.2022
Objednávka - Podpora změn v technickém standardu PSZ 2022 POZEM+ 07.09.2022
smlouva na výsadbu a zajištění zeleně k VZ "Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice" 07.09.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Štokov 07.09.2022
Smlouva o dílo na VZ "Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k. ú. Staré Hvězdlice" 07.09.2022
Smlouva o poskytování služeb na Ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 15. 9. – 16. 9. 2022 07.09.2022
SoD stavba Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 07.09.2022
SoD zeleň Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 07.09.2022
Opakované zveřejnění smlouvy o dílo, úprava anonymizace, původní zveřejnění smlouvy o dílo proběhlo dne 7.9.2022 TDS Polní cesta C4 v k.ú. Racková 06.09.2022
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Horní Újezd – I. etapa 06.09.2022
Smlouva o dílo Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 "Bralová" část, k.ú. Střílky 06.09.2022
Smlouva o dílo Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 "Bralová" část, k.ú. Střílky - výsadba 06.09.2022
Smlouva o dílo na realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi 06.09.2022
Smlouva o dílo na vyhotovení lesního hospodářského plánu 06.09.2022
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost spol. zař. Kozly, Sinutec, Jablonec 06.09.2022
Smlouva o dílo- Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 06.09.2022
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě VZ DNS 2017 - 57. kolo - IPS pro centrálu SPÚ 06.09.2022
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka" 05.09.2022
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice 05.09.2022