Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na připojení objektu do modernizovaného systému COO PČR - znovu zveřejněno z důvodů anonymizace, původní zveřejnění 22.10.2020 08.10.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Broumov 08.10.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ "RD Uherčice, oprava odběrného objektu č. 1" 08.10.2020
Smlouva o poskytování servisních služeb 08.10.2020
Zpracování projektové dokumentace na realizaci protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí 08.10.2020
Dohoda o ukončení SoD na autorský dozor projektanta realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice #\0 07.10.2020
Objednávka č. 1059-2020-504101 Dodávka vybavení kanceláří - Pobočka Klatovy 07.10.2020
Smlouva o dílo - AD - Býkov 07.10.2020
Smlouva o dílo č. 907-2020-529101 na vypracování PD, vč. GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Děpoltovice - VN1 07.10.2020
Smlouva o dílo č. 908-2020-529101 na zajištění AD pro PSZ KoPÚ v k.ú. Děpoltovice - VN1 07.10.2020
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Lešany 07.10.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ Čeladná, Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeladná 07.10.2020
Smlouva o dílo - PD vč. GTP - Býkov 07.10.2020
Smlouva o poskytování služeb - Zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu, Nepodstatné změny závazku ze smluv 07.10.2020
Příkazní smlouva číslo 1041-2020-505205 - Polní cesta C 5 - KoPÚ Zvěřenice - TDS 06.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti 06.10.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Horní Dlouhá 06.10.2020
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Krásný Buk a Srbská Kamenice 06.10.2020
SoD č. 25/2020-504202, Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Nový Spálenec 06.10.2020
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Rudice 05.10.2020