Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka na Údržbu pozemků 2021 21.04.2021
Příkazní smlouva č. 30/2021-504202, TDS pro polní cestu HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 21.04.2021
Příkazní smlouva č. 32/2021-504202, TDS pro polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub 21.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na koordinátora BOZP na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II. 21.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na Technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II. 21.04.2021
Příkazní smlouva - TDS na výstavbu polní cesty VC1 v k.ú. Žďárek u Sychrova 21.04.2021
Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - Část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc a Přerov 21.04.2021
Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - Část 2 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Jeseník a Šumperk 21.04.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polních cest C 6a a C 12 v k.ú Miřetice 21.04.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C10 a C12 v k.ú. Drahotěšice 21.04.2021
Smlouvy o dílo - Autorský dozor - Polní cesty 2021 21.04.2021
SoD - Stavba polní cesty "Okružní" v k.ú. Zaječí 21.04.2021
Technický dozor stavebníka pro stavbu polní cesty C3 v k.ú. Horní Libina 21.04.2021
Analýza území a návrh opatření - rozhraní k. ú. Radkovice u Budče a Lomy u Jemnice 20.04.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ 20.04.2021
Příkazní smlouva - o obstarávání záležitostí příkazce - výkon koordinátora BOZP Rekonstrukce nádrže N2 Větřkovice 20.04.2021
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ 20.04.2021
Příkazní smlouva - výkon TDS - Rekonstrukce nádrže N2 Větřkovice 20.04.2021
Smlouva o dílo č. 1020-2020-529101 - Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně 20.04.2021
Smlouva o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov 20.04.2021