Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - výkon autorského dozoru při realizaci protierozních opatření v k.ú. Bynovec 04.11.2020
Smlouva o dílo č. 1112-2020-529101 na vypracování PD, vč. GTP pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné 03.11.2020
Smlouva o dílo č. 1113-2020-529101 na zajištění AD pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné 03.11.2020
Smlouva o dílo_Lhotice - zabezpečovací práce na památkově chráněném objektu 03.11.2020
Dodatek č. 3 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přestavlky u Přerova 02.11.2020
Objednávka č. 15/2020-504202, Výměna oken na západní straně u nemovitosti Úboč č. p. 49 02.11.2020
Objednávka na Architektonický projekt a realizaci - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 02.11.2020
Rámcová dohoda na zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření 02.11.2020
Smlouva na výsadbu porostu - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice 02.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová 02.11.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků - Centrální správa logů 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Š, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u U.,Část 2 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Š, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u U., Část 3 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Újezd u Uničova – I. etapa 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u Uničova, Část 1 - PD pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka – II. etapa 02.11.2020
Objednávka č. 1129-2020-504101 Provozování vodovodu Slatina 2020/2021 30.10.2020
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Objednávka údržby pozemků 10/2020 30.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu 30.10.2020
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 30.10.2020
Smlouva o dílo č. 1128-2020-529101, Vytýčení hranic pro KoPÚ Hory u Jenišova 29.10.2020
Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2, k. ú. Zlámanec 29.10.2020