Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 21 k rámcové dohodě - kácení Nová Ves v O.h. a Podlesí v O.h. 21.11.2022
Příkazní smlouva č. 1187-2022-529101 koordinátor BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou 21.11.2022
Smlouva o dílo č. 1164-2022-529101 Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou 21.11.2022
Smlouva o dílo č. 1165-2022-529101 "Výsadba IP4 a zeleně, vč. následné péče Luh nad Svatavou" 21.11.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov 21.11.2022
Smlouva o dílo Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan – dodatečné stavební práce 21.11.2022
Smlouva o spolupráci v oblasti Monitoringu zemědělského sucha 21.11.2022
Objednávka služeb na stavbě vodního díla HOZ "Údržba HOZ Holice - shybka" 16.11.2022
Smlouva k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy 16.11.2022
Smlouva k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava 16.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Svinary - Běleč" 16.11.2022
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace na polní cesty Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Staré Hutě a Borovnice 16.11.2022
Objednávka č. 26 - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 15.11.2022
Objednávka opravy akumulační nádoby v kotelně budovy B výměnou 15.11.2022
Objednávka č. 10/2022-504202, Bezpečnostní řez stromů v k. ú. Bělá nad Radbuzou 14.11.2022
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 14.11.2022
Objednávka opravy havarijního stavu v kotelně budovy B - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 14. 11. 2022 14.11.2022
SoD č. 32/2022-504202, Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Křenovy 14.11.2022
objednávka kácení stromů v k.ú. Břeclav (Bratislavská ulice) 11.11.2022
Příkazní smlouva č. 27/2022/504203 (BOZP - výstavba VHO v k.ú. Měčín) 11.11.2022