Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Předběžný geotechnický průzkum KoPÚ Pržno u Vsetína 29.10.2018
Dodatek č. 2 k SoD - KoPÚ Charvatce u Jabkenic 26.10.2018
dodatek č.5 SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany (méněpráce, GDPR) 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Časy 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Dašice 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje 26.10.2018
Objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Krnov - Horní předměstí, okres Bruntál 26.10.2018
Rámcová smlouva - Zajištění kongresových služeb 26.10.2018
Smlouva o dílo č. 1015-2018-504201_Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny 26.10.2018
SoD KoPÚ v k. ú. Hrubá Vrbka a v k.ú. Malá Vrbka 26.10.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Fojtovice u Heřmanova 26.10.2018
Nákup kancelářského nábytku, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018 25.10.2018
Objednávka č. 1134-2018-504101 25.10.2018
Objednávka na provedení servisních prací pro Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov na základě rámcové dohody - obj. č. 7 25.10.2018
Smlouva o dílo č. 1054-2018-529101 KoPÚ Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky 25.10.2018
Smlouva o pracovnělékařských službách podle zákona č. 373/2011 sb., o specifických zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem zdravotních služeb 25.10.2018
Objednávka baterií do GPS Trimble Juno 5 24.10.2018
Objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Razová 2, okres Bruntál 24.10.2018
Technický dozor stavebníka nad realizací stavby „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“ II 24.10.2018
Dodatek č. 2 ke SoD - KoPÚ Osluchov 23.10.2018