Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o nákupu prostředků ICT - skenery 20.12.2019
smlouva o dílo: Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb 19.12.2019
Smlouva o zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2020 19.12.2019
Smlouva č. 5/2019/529100 na poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro oddělení převodu majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj a související administrativní činnost 18.12.2019
Objednávka - Podpora a nezbytný rozvoj programu Insolvence 17.12.2019
Opakovné uveřejnění "Objednávky aktualizace poštovních tarifů" z důvodu opravy v anonymizaci, původní uveřejnění proběhlo dne 18. 12. 2019 17.12.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Hořenice 17.12.2019
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží 17.12.2019
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Telice 17.12.2019
Objednávka č. 1030-2019-504101 Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2020-2021 16.12.2019
Příkazní smlouva - Služby spojené se správou majetku v působnosti hospodaření SPÚ pro KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Louny pro rok 2020 16.12.2019
Smlouva o posktování služeb na VZ: Zajištění SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop 16.12.2019
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ - Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 16. 12. 2019 13.12.2019
Příkazní smlouva na Zajištění služeb spojených se správou nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ v okrese Šumperk a Jeseník 12.12.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 14/19 11.12.2019
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic 11.12.2019
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Krásný Dvůr 11.12.2019
Dodatek č. 33/19 ke smlouvě č. 3543/94 o prodeji podniku (části podniku) Statek Sedlec, Středisko Děpoltovice #\fo 10.12.2019
Znovuzveřejnění objednávky kalendářů SPÚ 2020 z důvodu anonymizace osobních údajů, s původním datem zveřejnění 11. 12. 2019 10.12.2019
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu KoPÚ Valašská Polanka 10.12.2019