Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení diagnostiky konstrukce akvaduktu HZZ Náhon N1, akvadukt č. 2 - diagnostika konstrukce 01.04.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ "Údržba HZZ Ratibořice" 01.04.2021
Projektové dokumentace na stavbu polních cest HPC 3 a VPC 12 Radíč 31.03.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Cipín a Chabičovice 31.03.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace PSZ v k. ú. Cipín a Chabičovice 31.03.2021
Příkazní smlouva - Zajištění správy majetku v okresech Šumperk a Jeseník v roce 2021 a 2022 31.03.2021
Autorský dozor projektanta pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ 30.03.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka poldru PEO 10 a LBK 5 v Dubenci 30.03.2021
Technický dozor stavebníka na stavbě Polní cesta C12 a IP24 v k.ú. Slaviboř 30.03.2021
Autorský dozor na stavbu: Polní cesty a SO-02 v k. ú. Libická Lhotka 29.03.2021
Autorský dozor při stavbě Polní cesty C01,C02,C03 v k.ú. Popice a Starovice 29.03.2021
Polní cesty DC16 a VC17, k.ú. Havřice 29.03.2021
Příkazní smlouva - TDS Polní cesta RCV1 Vahlovice 29.03.2021
Smlouva o dílo číslo 305-2021-505205 - Polní cesty C 3 a C 4 - KoPÚ Petrovice u Záblatí 29.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesta HC6 a HC7 v k.ú. Košice u Soběslavi 29.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka 29.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty HPC 1, VPC 6 a DPC 1 v k.ú. Oblajovice 29.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty Koječín-Jiřetice a retenční nádrž 29.03.2021
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty B6 v k.ú. Budeč 29.03.2021
Smlouva o dílo - R 185 - Cesty C8, C11 v k.ú. Habřina 29.03.2021