Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Polní cesty a protierozní opatření katastrálních území Boškov a Středolesí - opakované zveřejnění z důvodu strojově nečitelné přílohy 21.09.2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Polní cesty a protierozní opatření katastrálních území Boškov a Středolesí - opakované zveřejnění z důvodu strojové nečitelnosti přílohy, původní zveřejnění dne 24. 9. 2018 21.09.2018
KoPÚ Dub u Kondrace 21.09.2018
KoPÚ Kondrac 21.09.2018
Objednávka COO - výměna česlí 21.09.2018
Smlouva o dílo - Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Komunikační dovednosti 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Leadership a motivace zaměstnanců 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Time management a delegování úkolů 21.09.2018
Smlouva o zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Zvládání stresu a zátěžových situací 21.09.2018
Část 1: KoPÚ Hetlín - dodatek č.1 20.09.2018
Část 2: KoPÚ Malá Skalice u Zbraslavic 20.09.2018
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2018-2019 20.09.2018
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče“ 19.09.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče“ 19.09.2018
Realizace polní cesty HPCD 2 v k. ú. Drahelčice II. 18.09.2018
Dodatek č. 1 k SoD - KoPÚ Čeradice u Pálečku 17.09.2018
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2018 – 2020 17.09.2018
Minitendr č. 5 k Rámcové smlouvě na vytyčování hranic po KoPÚ - podzim 2018 14.09.2018
Smlouva o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Holašovice a Jankov u Českých Budějovic 14.09.2018