Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC3, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek 01.04.2022
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku Lupenice, obec Lupenice 01.04.2022
SOD 1/2022/504203 (PD - polní cesta VPC 2 v k.ú. Žlíbek) 01.04.2022
SOD 3/2022/504203 (PD - polní cesta VPC 4 v k.ú. Žlíbek) 01.04.2022
Objednávka č. 1/2022 - Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro výstavbu tří suchých nádrží a rekonstrukci jedné vodní nádrže v k.ú. Brniště a Velký Grunov 31.03.2022
SoD - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady 31.03.2022
SoD č. 1/2022-504202, vyhotovení PD pro PEO v k. ú. Sedlec u Poběžovic 30.03.2022
Objednávka - Základní systémová podpora programu Atlas DMT 28.03.2022
Objednávka č. 1/2022-504202, kácení stromů na parcele KN p. č. 1116 v k. ú. Újezd Svatého Kříže 25.03.2022
Objednávka - Zajištění provozní podpory ISU 25.03.2022
Projektová dokumentace "Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1, k.ú. Maršov u Uherského Brodu a k.ú. Pašovice na Moravě 25.03.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Projektová dokumentace PEO Nešporka 25.03.2022
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace PEO Nešporka 25.03.2022
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 24.03.2022
Smlouva o dílo - Vypracování prováděcí PD - VN1, REV1 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou 24.03.2022
Záchranný archeologický výzkum při stavbě cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 24.03.2022
Objednávka poradenství v nastavení komponenty 2.6.4. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 2 21.03.2022
Objednávka časopisu Pozemkové úpravy pro rok 2022 18.03.2022
TDS na stavbě MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice 17.03.2022
Příkazní smlouva TDS pro realizaci Stráž u Tachova PR1 + TTP1N 15.03.2022