Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Část 5: PD - Vodohospodářská opatření Újezdec 03.04.2018
Dokumentace plánu společných zařízení – ochranné nádrže Vidovka a Kouty v k.ú. Želechovice 03.04.2018
Objednávka Kontrola Kanál K-H 04/2018 03.04.2018
Protierozní prvky v k.ú. Dubenec 03.04.2018
Studie odtokových poměrů Spůle 03.04.2018
Část 2: Studie odtokových poměrů Kralice 29.03.2018
Část 4: Studie odtokových poměrů Drobovice 29.03.2018
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Částkov HPC2 29.03.2018
Objednávka Kontrola BBV 8. a 9. stavba a P-L 1. stavba 04/2018 29.03.2018
Technický dozor investora pro stavbu: Realizace polní cesty Ph2 k.ú. Žákovice 29.03.2018
Výkon autorského dozoru při realizaci biocentra LBC1 v k.ú. Kroužek 29.03.2018
KoPÚ Skryje nad Berounkou 28.03.2018
Nákup archivačních regálů, KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočka DOmažlice 2018 28.03.2018
Polní cesty Lidmovice 28.03.2018
Pořízení a doručení elektrozařízení pro KPÚ pro Plzeňský kraj (2018) 28.03.2018
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic (parcela č. 1504) 28.03.2018
Projektová dokumentace odvodňovacích prvků OP7 a OP8 v k.ú. Zašová 28.03.2018
Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí 28.03.2018
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě "Polní cesty HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek 28.03.2018
Nákup desktopových licencí a technické podpory platformy ESRI 27.03.2018