Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Dluhonice 3" 28.02.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP na stavbě "Polní cesty HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky" 28.02.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky" 28.02.2019
Smlouva o dílo - Polní cesty Světlá pod Hořičkami 28.02.2019
Zpracování PD na stavbu mostu C1-M2 v k.ú. Medlovice 28.02.2019
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k.ú. Drážkov 27.02.2019
Příkazní smlouva číslo 113-2019-505205 - „Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“ 27.02.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HMZ Jindřichov 3 27.02.2019
SoD č. 1/2019-504202 na zpracování GTP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice 27.02.2019
Příkazní smlouva BOZP ke stavbě HPC2 k.ú. Arnoltice 26.02.2019
Příkazní smlouva TDS ke stavbě HPC2 k.ú. Arnoltice 26.02.2019
Rámcová dohoda na "Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí-IV." 26.02.2019
Geotechnický průzkum v k.ú. Kočov 25.02.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa 25.02.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Štěpánov 25.02.2019
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje nástroje AuditPro pro období 2019-2022 25.02.2019
Geotechnický průzkum „LBC U Rovní - poldr č. 1“ k.ú. Žeranovice 22.02.2019
Geotechnický průzkum pro Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Hostějov 21.02.2019
HPC2 v k. ú. Arnoltice - realizace polní cesty 21.02.2019
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Litultovice 21.02.2019