Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce - výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce výkon TDS pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Dodatek č.1 smlouvy o dílo - realizace překládky sítě el. komunikací v k.ú. Hrabůvka u Hranic 05.11.2018
Objednávka - Vzdělávací akce Risk a Change Management 05.11.2018
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ ČOS Borkovická Blata - nová čerpadla 05.11.2018
SoD Vytyčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2018 05.11.2018
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo KoPÚ Zdobín 02.11.2018
Objednávka č. 307/2018 02.11.2018
Objednávka č. 266/2018 k Rámcové dohodě "Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019" 01.11.2018
SoD KoPÚ k.ú. Babice u Rosic - Dodatek č. 8 (méněpráce, GDPR) 31.10.2018
Napojení objektu Pobočky Chomutov na Systém centralizované ochrany 30.10.2018
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (kácení) 30.10.2018
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (minitendr, kácení) 30.10.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov 30.10.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Šanov 30.10.2018
SoD KoPÚ v k. ú. Měnín - dodatek č. 10 (GDPR) 30.10.2018
Dodatek č. 4 k SoD - KoPÚ Spikaly 29.10.2018
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo KoPÚ Trotina 29.10.2018
Dodatek č. 6 k SoD KoPÚ v k.ú. Žďárec (termín, GDPR) 29.10.2018
Jednotné označení budov SPÚ a výměna nevyhovujících orientačních systémů v budovách KPÚ pro Plzeňský kraj 29.10.2018