Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Tatobity, opětovné uveřejnění z důvodu ananymizace metadat, původně uveřejněno 21.10.2021 21.10.2021
Objednávka - Vzdělávací akce - Stavební zákon se zaměřením na pozemkové úpravy 20.10.2021
Příkazní smlouva - Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ 20.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou 20.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ Stonařov 20.10.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Frýdek-Místek 2021-2022 20.10.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Nový Jičín 2021-2022 20.10.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Opava 2021-2022 20.10.2021
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky - část 4 Pobočka Tachov 19.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice 19.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice 19.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic 19.10.2021
Smlouva o poskytování služeb-Zajištění vzdělávání státních zaměstnanců-Konec prokrastinace 19.10.2021
SoD č. 48/2021-504202, vyhotovení PD pro Dílčí část PD č. 1 - VN 1, VC 6 včetně IP 15, IP 16, DC 14 a DC 21 19.10.2021
SoD č. 50/2021-504202, vyhotovení PD pro Dílčí část PD č. 2 - VN 2, VC 16 včetně IP 2, DC 12, OP 12, ochranné zatravnění ORG 4, ORG 5 19.10.2021
SoD_Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic 19.10.2021
Úprava PD - polní cesta C6 Radišov 19.10.2021
Objednávka kácení 31 ks dřevin na p.č. 3025/7 v k.ú. Cvikov, včetně úklidu a ekologické likvidace nevyužitelné dřevní hmoty 18.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše 18.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Čankovice" 18.10.2021