Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zajištění autorského dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění 28.06.2018
Polní cesta C8 v k.ú. Osová Bitýška 27.06.2018
Příkazní smlouva Koordinátor BOZP pro stavbu "Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec", opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění 10. 7. 2018 27.06.2018
Příkazní smlouva TDS na stavbě "Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec", opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 29. 6. 2018 27.06.2018
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci polní cesty C4 v k.ú. Kluky - část 3 27.06.2018
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3 a C11 v k.ú. Nemyslovice - část 1 27.06.2018
Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba" 27.06.2018
Rámcová dohoda na zajišťování odborného posouzení projektové dokumentace vodohospodářských opatření 26.06.2018
SČ-BN-SOD-Polní cesta C 2 kategorie VPC 1-4/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic 26.06.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy 26.06.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny 26.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Osoblažsko 26.06.2018
Smlouva o poskytování služeb-Zajištění provozu závlahové soustavy "Kanál Krhovice-Hevlín" 26.06.2018
Výstavba - rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata 26.06.2018
Rámcová dohoda na č.7-2018-529100 na zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v KV kraji,opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění 25.6.2018 25.06.2018
312. Objednávka č. 302068/2018 z RD č. 1132-2017-504101 22.06.2018
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Suchomasty 22.06.2018
Smlouva o dílo Část 1 – PD na realizaci polních cest Lhota u Dobrušky, jde o opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně bylo zveřejněno dne 17.7.2018 22.06.2018
Smlouva o dílo - Část 3 – PD na realizaci polních cest Bartošovice a Vrchní Orlice, jde o opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 27.6.2018 22.06.2018
Objednávka PD sanace skály p.p.č 4813/1 k.ú. Ústí nad Labem 21.06.2018