Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Výstavba sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice, a SO02a,b v k.ú. Doubí 25.06.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - jaro 2021 25.06.2021
Smlouva o provedení penetračních testů zranitelností informačních systémů a služeb ICT 25.06.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šelešovice 24.06.2021
Objednávka dronu DJI Mavic 2 Enterprise Advanced s RTK 24.06.2021
Objednávka IGP v k.ú. Bučovice 24.06.2021
Polní cesta HPC 2 v k.ú. Drahenice 24.06.2021
Příkazní smlouva č. 840-2021-529101 - obstarání TDS při realizaci PC C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 24.06.2021
Příkazní smlouva č. 844-2021-529201 na výkon koordinátora BOZP při realizaci PC C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 24.06.2021
Rámcová dohoda na Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2021 - 2024 24.06.2021
Smlouva o dílo na realizaci poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves 24.06.2021
Objednávka - Odborný ekologický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka 23.06.2021
Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na stavbě „Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves". 23.06.2021
Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves" 23.06.2021
Smlouva o dílo č. 793-2021-529101 Realizace HPC 2+2‘, HPC 7 v k.ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k.ú. Háje nad Teplou 23.06.2021
Smlouva o dílo - PD - Chodeč u Mělníka - polní cesty VC9A, VC9B a LBK 47 23.06.2021
Smlouva o dílo - PD - Ješovice - polní cesta HPC5 23.06.2021
Výkon TDS pro stavbu „Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10“ 23.06.2021
Objednávka - Zpracování podrobných prostorových analýz profilů malých vodních nádrží (MVN) v podrobnosti ORP Trhové Sviny pro celé území Jihočeského kraje 22.06.2021
Smlouva na Audit Systému řízení bezpečnosti informací 22.06.2021