Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
objednávka kácení stromů v k.ú. Břeclav (Bratislavská ulice) 11.11.2022
Příkazní smlouva č. 27/2022/504203 (BOZP - výstavba VHO v k.ú. Měčín) 11.11.2022
Příkazní smlouva 26/2022/504203 (TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín) 11.11.2022
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST PEO KVÍTKOVICE U OTROKOVIC - VÍCEPRÁCE 10.11.2022
Nákup mobilních klimatizací a kávovaru KPÚ pro Pardubický kraj 10.11.2022
Objednávka - Nákup projektorů BenQ TH575 10.11.2022
Kupní smlouva - prodej dříví - Jihočeský kraj 09.11.2022
Smlouva o dílo na Úklid, odvoz a likvidace odpadu na KN k. ú. Lipno 09.11.2022
Smlouva o dílo - Polní cesta SR30 Lnáře 09.11.2022
Objednávka č. 1175-2022-504101 Dodávka kancelářského nábytku 2022 08.11.2022
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Výsadba R 191 - Větrolamy v k.ú. Lužec n. Cidlinou 08.11.2022
Smlouva o dílo - Oprava havárie topení v budově SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj 08.11.2022
Objednávka na výměnu kotle k.ú. Třemešné 07.11.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta pro stavbu Realizace PSZ v k. ú. Pištín a v k. ú. Strýčice 04.11.2022
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Kopřivná a k.ú. Rejchartice u Šumperka 04.11.2022
Smlouva o poskytování služeb: Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023 04.11.2022
Objednávka - Zpracování inženýrskogeologického průzkumu - KoPÚ Skubice 03.11.2022
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ Benešov u Broumova a Rožmitál 03.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „Bohuslavice-Klužínek O2“ 03.11.2022
Smlouva o dílo Stavba oplocenky stavby PEO Karlovice 03.11.2022