Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - PD Lokální biokoridor „U Studánky“ v k.ú. Březová u Úmonína, Bahno a Opatovice I. 03.05.2023
Smlouva o dílo - PD Revitalizace Opatovického potoka v k.ú. Březová u Úmonína 03.05.2023
Smlouva o dílo - PD Vodní nádrž „V Březině“ a tůň v k.ú. Březová u Úmonína 03.05.2023
Smlouva o dílo - PD Záchytný příkop OP2 a OP4 v k.ú. Vavřinec 03.05.2023
Technický dozor stavebníka na akci „Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice" 03.05.2023
Technický dozor stavebníka při realizaci Vodní nádrže VN 1 v k.ú. Bražná 03.05.2023
Objednávka AD HOC na Školení pověřených pracovníků SPÚ dle bodu h. Přílohy č. 1 - dle Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 02.05.2023
Objednávka na Elektroinstalace, oprava veřejného osvětlení obvod budovy dvora Husinecká 11a SPU 02.05.2023
Příkazní smlouva_Činnost koordinátora BOZP pro stavbu Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice 02.05.2023
Příkazní smlouva - TDS - Velkolhotský rybník, k.ú. Lhoty u Potštejna 02.05.2023
Příkazní smlouva_Technický dozor stavebníka_Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice 02.05.2023
Rámcová dohoda č. 301-2023-529101 na zpracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen 02.05.2023
Rámcová dohoda na poskytování geodetických služeb - příděly okres Litoměřice 2023 02.05.2023
Smlouva o dílo - provedení autorského dozoru u VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka 02.05.2023
Smlouva o dílo - Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka 02.05.2023
Objednávka na provedení výměny sterého nevyhovujícího těsnění za nové v oknech budovy A západní strana ústředí SPU 28.04.2023
Projektová dokumentace, stavební povolení a autorský dozor k realizaci PSZ v k.ú. Ublo 27.04.2023
Smlouva o dílo Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice - stavební práce 27.04.2023
Smlouva o dílo Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice - výsadba a zajištění zeleně 27.04.2023
Rámcová dohoda č. 302-2023-529101 na zpracování znaleckých posudků pro ocenění staveb 26.04.2023