Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce polní cesty HPC 10 v k.ú. Kojčice 21.02.2018
Smlouva č. 180 o nájmu 21.02.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Domažlicko 21.02.2018
Studie na posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov, na organizaci zemědělského půdního fondu 21.02.2018
Objednávka č. 7/2018 -Ořez a kácení k. ú. Ostrá - objednávka k rámcové dohodě Údržba pozemků ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha – kácení a ořez stromů, náhradní výsadba, ... - ID smlouvy 181697 20.02.2018
Polní cesty C 2 v k.ú. Meclov a C 8 v k.ú. Mašovice u Meclova 20.02.2018
Projektová dokumentace Polní cesty Němětice 20.02.2018
Realizace polní cesty C9 v k.ú. Matná 20.02.2018
Úprava SEK při realizaci cesty V12 Písečná 20.02.2018
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu – KoPÚ Osíčko, KoPÚ Příkazy, KoPÚ Kvasice 20.02.2018
Dodávka ICT prostředků - IV. část - Stolní skenery 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Albeřice u Hradiště 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště 19.02.2018
KV - KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště - 80-2018-529101 19.02.2018
Smlouva o dílo o zaměření na stavbě Lužerady 1 - zaměření 19.02.2018
TDS a koordinátor BOZP na stavbě "Vodohospodářská opatření Bořislav" 19.02.2018
Technický dozor stavebníka na stavbě "Vodohospodářská opatření Bořislav" 19.02.2018
Trubní propust pod polní cestou C3 v k.ú. Čížov - vypracování PD 19.02.2018
PLPL - TDS na stavby „Polní cesty HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže“ a „Suchý poldr v k.ú. Olešná u Radnic“ včetně BOZP 16.02.2018