Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Česká Třebová" 28.11.2022
Objednávka č. 28 - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 25.11.2022
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava 25.11.2022
Objednávka na Geodetické služby na 18 geometrických plánů - příděly 24.11.2022
Objednávka - Zajištění tisku nástěnných kalendářů A3 s realizacemi SPÚ 24.11.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín 24.11.2022
Objednávka - výjezdní porada ředitelů KPÚ s vedením SPÚ_Trojanovice 23.11.2022
Smlouva o poskytování služby na Zajištění servisu, údržby a revizí výtahů 23.11.2022
SOD - Výměna koberců KPÚ JmK 2022 23.11.2022
Pojistná smlouva č. 8077918018- pojištění dronu 22.11.2022
Příkazní smlouva č. 1186-2022-529101 - Technický dozor stavebníka při realizaci VPC 1 Luh n. Svatavou 22.11.2022
Dohoda o zrušení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Liderovice 21.11.2022
Objednávka č. 13 k rámcové dohodě - kácení Studenec u Trutnova 21.11.2022
Objednávka č. 21 k rámcové dohodě - kácení Nová Ves v O.h. a Podlesí v O.h. 21.11.2022
Příkazní smlouva č. 1187-2022-529101 koordinátor BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou 21.11.2022
Smlouva o dílo č. 1164-2022-529101 Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou 21.11.2022
Smlouva o dílo č. 1165-2022-529101 "Výsadba IP4 a zeleně, vč. následné péče Luh nad Svatavou" 21.11.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Železné Horky 21.11.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov 21.11.2022
Smlouva o dílo Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan – dodatečné stavební práce 21.11.2022