Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva na zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany" 29.07.2022
Příkazní smlouva na zajištění TDS na akci "Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany" 29.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí 29.07.2022
Objednávka - Odstranění zbytků stavby v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou 28.07.2022
RD Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2022 28.07.2022
Smlouva o dílo č. 0036-D1-22-206 PD na opravu VN Chyjice 28.07.2022
Smlouva o dílo na zpracování dokumentace vodního díla - rybníky Deštné, Mladecko, Mikolajice 28.07.2022
Smlouva o dílo - Oprava závad trafostanic dle zjištění při revizních prohlídkách 28.07.2022
Smlouva o dílo Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč 28.07.2022
Smlouva o dílo - Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí 28.07.2022
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová" 28.07.2022
Objednávka ubytování - Workshop OVHS SPÚ 27.07.2022
Smlouva o dílo číslo 642-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic 27.07.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krakovec u Rakovníka 27.07.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 2" 27.07.2022
Smlouva o poskytování služeb - Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu na období 2022-2024 27.07.2022
Objednávka č. 7 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 26.07.2022
Objednávka č. 8 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 26.07.2022
Objednávka správy budovy srpen - září 2022_Znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 27.7.2022 26.07.2022
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání“ 26.07.2022