Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 15.04.2021
Opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně uveřejněno 16.4.2021, BOZP na stavbě polní cesty C2 v k.ú. Velešovice 14.04.2021
Opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 15.4.2021 - TDS na stavbě Polní cesty C2 v k.ú. Velešovice 14.04.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - „Realizace prvků PSZ IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.“ 14.04.2021
Smlouva o dílo - autorský dozor - KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ 14.04.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ 14.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12 a PEO 1 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.“ 14.04.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Bubovice" 14.04.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes II" 14.04.2021
SoD AD - Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2 14.04.2021
SoD PD - Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2 14.04.2021
Příkazní smlouva č. 5/2021/504203 (TDS nad výstavbou polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice) 13.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Byšice - cesty HC2 a HC3-koordinátor BOZP 13.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Byšice - cesty HC2 a HC3-TDS 13.04.2021
Smlouva o dílo - AD na společná zařízení Pokřikov 13.04.2021
Smlouva o dílo - PD na společná zařízení Pokřikov 13.04.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty U Rybníka v k.ú Horní Ředice 13.04.2021
SoD Stavba poldru Pol1 s polní cestou C7 v k. ú. Hostěrádky 13.04.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost č. 1021-2020-529101 - Výsadba lokálních biokoridorů 35A a 35C v k.ú. Radyně a následné 3-leté péče 12.04.2021
Smlouva o dílo č. 339-2021-529101 Realizace HPC 3 Bříza nad Ohří 12.04.2021