Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov 05.10.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína 05.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Podhradí-Doubrava" 05.10.2022
Objednávka č. 8 - Údržba pozemků kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 1 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2022 04.10.2022
Objednávka - Modul aplikace BA4FAInventory k programu D365BC 04.10.2022
Objednávka - Prodloužení servisní podpory Oracle 04.10.2022
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů 04.10.2022
Koordinátor BOZP - polní cesty P1, Pv5, sanace strže a další opatření v k. ú. Holešín 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 10 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 11 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 12 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Smlouva na výsadbu - Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory 03.10.2022
Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves u Broumova 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany 03.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Sady" 03.10.2022
Smlouva o dílo 978-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní 03.10.2022
Smlouva o dílo 979-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní 03.10.2022