Smlouva: Objednávka - Vyhotovení geometrického plánu pro převod pozemků – Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21132
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 70 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 84 700,00

Název (předmět)

Objednávka - Vyhotovení geometrického plánu pro převod pozemků – Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Záměrem veřejné zakázky je vyhotovení geometrického plánu pro převod pozemků v rámci JPÚ Bohdalovice u Větřní dle přiloženého zákresu (30 MJ).

Po realizaci vodohospodářského opatření došlo k dohodě s obcí Bohdalovice o převodu tohoto pozemku do vlastnictví obce Bohdalovice. Pro zajištění tohoto převodu je nutné zajistit zpracování GP na oddělení odpovídající části pozemku.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy