Smlouva: Smlouva o maintenance MD 365 BC

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21105
Evidenční číslo: SPU 449740/2023
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 695 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 260 950,00
Zadávací řízení: Licenční podpora Microsoft Dynamics 365 BC pro období 2024-2025

Název (předmět)

Smlouva o maintenance MD 365 BC

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb maintenance Microsoft Dynamics 365 BC, v rámci kterého bude dodavatel poskytovat pro období 2024-2025 standardní služby maintenance:
- legislativní servis spočívající v zajištění souladu MD 365 BC s platnou legislativou
- odstraňování problémů, chyb a poruch
- právo užití nových verzí

Dodavatel musí doložit, že je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft pro produkt Microsoft Dynamics 365 BC a že má právo úpravy modulů 4001010; 4001020; 4001030; 4004510; 4005070; 4008210.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy