Smlouva: Příkazní smlouva 18/2023/504203 (TDS - dokončení - VHO v k.ú. Měčín)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21080
Evidenční číslo: 18/2023/504203
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 119 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 143 990,00
Zadávací řízení: TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP - dokončení

Název (předmět)

Příkazní smlouva 18/2023/504203 (TDS - dokončení - VHO v k.ú. Měčín)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dokončení činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby VHO v k.ú. Měčín a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími.
Stavba VHO v k.ú. Měčín je členěna na následující stavební objekty:
SO 1 – M 1 N mez, SO 2 – M 2 N mez, SO 3 – M 3 N mez, SO 4 – M 4 N mez, SO 5 – M 5 N mez, SO 6 – M 6 N mez, SO 7 – M 7 N mez, SO 8 – M 8 N mez, SO 10 – M 10 N mez, SO 11 – P 1 N příkop, SO 12 – P 2 N příkop, SO 13 - P 3 N příkop, SO 14 - P 4 N záchytný příkop, SO 15 - P 5 N záchytný příkop, SO 16 - P 6 N záchytný příkop, SO 17 - REV 1 N revitalizace vodního toku, SO 18 - TTP 1 N ochranné zatravnění, SO 20 - TTP 3 N ochranné zatravnění, SO 21 - polní cesta VPC 3 N, SO 22 - propustek PR 1 N.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy