Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice 30.09.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy 30.09.2020
Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace pro realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy 30.09.2020
Smlouva o dílo - Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa 30.09.2020
Objednávka č.j. SPU 352464/2020 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty 29.09.2020
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II - Část B 29.09.2020
Příkazní smlouva - Správa majetku okr. Jindřichův Hradec 29.09.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín 29.09.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi 29.09.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá 29.09.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont 29.09.2020
SoD - KoPÚ Svatý Jan pod Skalou 29.09.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Míchova 25.09.2020
Vytyčení - činnosti dle zák. 229/1991 Sb. 25.09.2020
DNS na prostředky ICT - Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky - Notebooky 24.09.2020
DNS na prostředky ICT - Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky - PC 24.09.2020
Jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes 24.09.2020
Smlouva o dílo č. 975-2020-504204 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží 24.09.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan 24.09.2020
Smlouva o poskytování služeb, zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Syndrom (ne)vyhoření, oprava z důvodu administrativního pochybení 24.09.2020