Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč 19.09.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi 19.09.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Police 19.09.2022
SoD GTP pro návrh opatření PSZ v k. ú. Němčičky 19.09.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozdeň a Hřešice 19.09.2022
Vytyčení po KoPÚ Vepřová 19.09.2022
Vytyčování po pozemkových úpravách, okres Svitavy, 2022 19.09.2022
Dohoda o vypořádání závazků na objednávku pro Pravidelný servis služebních vozidel - přezutí 6 služebních osobních vozidel 18.09.2022
Objednávka - Licence webové aplikace NemoKalk, balíček Profesionál Plus 16.09.2022
Objednávka - Nákup uzamykatelných skříní SPÚ, KPÚ HK 16.09.2022
Opakované vytyčení po KoPÚ - rok 2022 - Pobočka Příbram 16.09.2022
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Stavba polní cesty VPC12, části HPC4 a realizace LBK 6-7 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 16.09.2022
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty VPC12, části HPC4 a realizace LBK 6-7 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 16.09.2022
SOD 19/2022/504203 (KoPÚ v k.ú. Trnčí) 16.09.2022
TDS na stavbu polní cesty VPC 12 v k.ú. Radíč 16.09.2022
Dohoda o zrušení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan 15.09.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv 15.09.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice 15.09.2022
Prováděcí smlouva č. 9 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 14.09.2022
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice" 14.09.2022