Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - KoPÚ Starkoč u Bílého Podolí 24.02.2021
Rámcová dohoda o poskytování grafických služeb 23.02.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Horní Kalná 23.02.2021
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace Tůně Rašovice 23.02.2021
Výkon TDS při stavbě polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín 23.02.2021
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice 22.02.2021
Příkazní smlouva č. 1/2021-504202, TDS pro polní cesty HPC 1.1 a HPC 1.4 v k. ú. Koloveč 22.02.2021
Příkazní smlouva č. 3/2021-504202, TDS pro polní cestu HPC 2 v k. ú. Nové Dvory u Močerad 22.02.2021
Příkazní smlouva č. 7/2021-504202, TDS pro vodohospodářské opatření v k. ú. Studánky u Všerub 22.02.2021
Smlouva o dílo na Udržovací práce v suterénu SPÚ 22.02.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Mladějovice 22.02.2021
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN - stavba polní cesty C1 v k.ú. Labská Stráň 22.02.2021
SoD č. 5/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cestu C 9 v k. ú. Drahotín 22.02.2021
Objednávka č. 125-2021-504101Dodávka kancelářského vybavení KPÚ pro Plzeňský kraj 19.02.2021
Objednávka textových služeb 19.02.2021
Smlouva na zajištění autorského dozoru číslo 111-2021-505205 - Projekty vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč 19.02.2021
Smlouva na zpracování projektové dokumentace číslo 110-2021-505205 - Projekty vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč 19.02.2021
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín 19.02.2021
Smlouva o dílo - Vyhotovení projektové dokumentace výsadby zeleného pásu v k.ú. Zvěrotice a autorský dozor při realizaci 19.02.2021
Smlouva o poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému Codexis 19.02.2021