Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov -Část 1 11.06.2021
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty HPC5 k.ú. Škvorec 11.06.2021
Objednávka - Odstranění nepovolené skládky směsného odpadu vč. odstranění chatky z pozemku p.č. 6517/1 v k.ú. Přerov 10.06.2021
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II. 10.06.2021
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí" 10.06.2021
Příkazní smlouva: TDS – „Realizace Budišovsko I. etapa“ 10.06.2021
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu "Realizace Budišovsko I. etapa" 10.06.2021
Smlouva o dílo: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ 10.06.2021
Smlouva o dílo pro Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Dubňany (pobočka Hodonín) 10.06.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova 09.06.2021
Objednávka výstavní plochy, registrační poplatek a další služby – Země živitelka 2021 09.06.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. Etapa 09.06.2021
Smlouva na zpracování GTP č. 706-2021-529101 na provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní 09.06.2021
Smlouva o dílo - Oprava oplocení po dopravní nehodě v ulici Rybářská, obec Litoměřice 09.06.2021
Smlouva o dílo - VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 09.06.2021
Vytyčení pozemků po ukončení KoPÚ Ostašov na Moravě, Pozďátky 09.06.2021
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí 08.06.2021
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ 08.06.2021
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu "Realizace SZ Brušperk - polní cesta C11 a ochranný příkop OP1" 08.06.2021
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu "Realizace SZ Stará Ves n. O. - polní cesta C2b" 08.06.2021