Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo č. 823-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora 05.09.2022
Smlouva o dílo č. 827-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora 05.09.2022
Smlouva o dílo: Realizace SZ obce Holasovice I. etapa 05.09.2022
Smlouva o dílo - Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá 05.09.2022
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců 05.09.2022
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem 05.09.2022
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Hlavní polní cesta CH1 a LBC 16 "Bralová" část k. ú. Střílky 05.09.2022
Výměna kotle v bytě č. 1 Zátor č.p. 178 05.09.2022
Příkazní smlouva 20/2022/504203 (TDS nad výstavbou polní cesty HC5-R v k.ú. Stará Lhota) 02.09.2022
Smlouva o dílo - Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“ 02.09.2022
Smlouva o dílo - Geodetické práce Trutnovsko 2022 02.09.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Realizace PSZ Tvrdín, Mirošovice 02.09.2022
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci PSZ Tvrdín, Mirošovice 02.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků v katastrálních území Čistá u Rakovníka, Krušovice, Řevničov, Tytry po pozemkových úpravách 2022 (Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 2. 9. 2022) 02.09.2022
Poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Mělník 2022-2024 01.09.2022
Příkazní smlouva o obstarání záležitosti příkazce - Technický dozor stavebníka - polní cesta C1 v k.ú. Hejtmánkovice 01.09.2022
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - technický dozor stavebníka při stavbě polních cest v k.ú. Roučkovice 01.09.2022
Smlouva o Dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Kočov 01.09.2022
Smlouva o Dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Lom u Tachova 01.09.2022
Smlouva o Dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Olbramov 01.09.2022