Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka Geotechnický průzkum - PSZ v k.ú. Hostomice nad Bílinou a PSZ v k.ú. Zabrušany 05.10.2020
Objednávka - Nákup mobilních klimatizačních jednotek, včetně dopravy a montáže 05.10.2020
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II - Část A 05.10.2020
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín 05.10.2020
Smlouva o dílo na KoPÚ v k.ú. Ústí nad Mží 05.10.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v k. ú. Vysočany u Chomutova 05.10.2020
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v k. ú. Vysočany u Chomutova 05.10.2020
Smlouva o dílo - Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Radim u Brantic 05.10.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň 05.10.2020
Smlouva o dílo - vytyčení pozemků po KoPÚ - k.ú. Liběchov, Vysoká u Mělníka a Chodeč u Mělníka 05.10.2020
SoD - Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí 05.10.2020
Smlouva o dílo - Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III.etapa 02.10.2020
Objednávka kácení 12 ks dřevin na pozemku KN 1593/2 v k.ú. Heřmanice v Podještědí, úklid pozemku a odvoz a ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty - opětovné uveřejnění z důvodu doplnění předmětu zakázky, původní uveřejnění dne 5.10.2020 01.10.2020
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II - Část C 01.10.2020
Příkazní smlouva číslo 1016-2020-505205 - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20 – ekologický dozor 01.10.2020
Smlouva o dílo "Geodetické práce Trutnovsko 2020" 01.10.2020
smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím 01.10.2020
Vytyčení nového stavu po KoPÚ - okres Chrudim 2020 01.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice 30.09.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy 30.09.2020