Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva na Zajištění technického dozoru stavebníka na stavební práce 19.09.2019
Rámcová dohoda Část 4: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Tachov (2019 – 2021) 19.09.2019
Rámcová smlouva Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2019 – 2021); opakované zveřejnění smlouvy, původní zveřejnění dne 20. 9. 2019 19.09.2019
Smlouva na vzdělávací akci - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu a Nepodstatné změny závazku ze smluv 19.09.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště 19.09.2019
Objednávka č. 12/2019-504202, Komplexní odborné ošetření stromů na pozemku ve správě SPÚ 18.09.2019
Projektová dokumentace na realizaci větrolamů VN 2, VN 3 a VN 4 v k.ú. Dyjákovice 18.09.2019
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - KPÚ pro MSK 18.09.2019
Rámcová smlouva Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočku Plzeň (2019 – 2021) 18.09.2019
SoD č. 16/2019-504202, aktualizace PD pro VHO v k.ú. Neuměř 18.09.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota 17.09.2019
Objednávka drtiče polystyrenu LATYN PG-F -znovu zveřejnění, oprava anonymizace, původní zveřejnění 18.9.2019 17.09.2019
Příkazní smlouva č. 24/2019/504203 (TDS nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část) 17.09.2019
Příkazní smlouva č. 25/2019/504203 (činnost koordinátora BOZP nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část) 17.09.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 28 - kácení porostu a náhradní výsadba v k.ú. Rokytnice v OH 17.09.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 29 - kácení porostu v k.ú. Velká Zdobnice 17.09.2019
Smlouva o dílo - Geodetické služby 04/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, část 2 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Jeseník a Šumperk 17.09.2019
Smlouva o dílo - Geodetické služby 04/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 16.09.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Stavba polních cest VPC 45.1. a VPC 45.2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a HC 6 v k.ú. Dětřichovec 16.09.2019
Smlouva o dílo-Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad 16.09.2019