Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Stavba Hospodářského sjezdu S6 s odvodňovacím žlabem v k.ú. Jevišovice 22.03.2023
Rámcová dohoda Část 1 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Hradec Králové 21.03.2023
Rámcová dohoda - Část 5 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Rychnov nad Kněžnou 21.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 21.03.2023
Smlouva o dílo - Realizace Vodní nádrže „Horšín“, k.ú. Božejovice 21.03.2023
Objednávka Realizační PD - polní cesty C7 a C34/2 v k.ú. Hodonín (pobočka Hodonín) 20.03.2023
Objednávka - VZ na změnu obvodu KoPÚ Janovice u FM 20.03.2023
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro StČ kraj 20.03.2023
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC15a-R včetně odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna 20.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu 20.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín - projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice 20.03.2023
SoD - Autorský dozor projektanta - Novostavba polní cesty HC15a-R Vráž u Berouna 20.03.2023
Rámcová dohoda - Část 3 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov 17.03.2023
Smlouva o dílo - Oprava ústředního vytápění a oprava rozvodu teplé vody v bytě č. 2 Petrohrad č.p. 7 17.03.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa 17.03.2023
Smlouva o dílo - Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny 16.03.2023
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 16.03.2023
Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě na zpracovaní dokumentace vodního díla Královéhradecký kraj k Rámcové dohodě na zpracovaní dokumentace vodního díla-Královéhradecký kraj - změna termínu#\0 15.03.2023
Rámcová dohoda - Část 6 veřejné zakázky: Ocenění staveb, stavebních pozemků a věcných břemen v Královéhradeckém kraji 15.03.2023
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími 15.03.2023