Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 1 - Autorský dozor pro VPC 5 a LBK 308 a 309 v k. ú. Pesvice (okres Chomutov) 22.08.2022
Prováděcí smlouva č. 2 k RD Vodní díla - Ústecký kraj 22.08.2022
Prováděcí smlouva č. 3 k RD Vodní díla - Ústecký kraj 22.08.2022
Prováděcí smlouva č. 4 k RD Vodní díla - Ústecký kraj 22.08.2022
Prováděcí smlouva č. 5 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 22.08.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa 22.08.2022
Smlouva o dílo na realizace biocenter LBC 14, LBC 18 v k. ú. Okna u Polep 22.08.2022
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice 22.08.2022
Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa" 22.08.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrbice u Hořoviček 22.08.2022
Vytyčování pozemků po komplexních pozemkových úpravách v roce 2022 22.08.2022
Část 2 - Autorský dozor pro polní cestu DPC 1B v k. ú. Hrušovany u Chomutova (okres Chomutov) 19.08.2022
Část 3 - Autorský dozor pro cestu C 15 v k. ú. Lažany u Chomutova (okres Chomutov) 19.08.2022
objednávka č. 453/2022/Kra/Priv znaleckého posudku k rámcové dohodě pro část 7 – "Vypracování znaleckých posudků staveb, staveb s pozemky, rybníků, rybníků s pozemky 2022-2024 v územní působnosti KPÚ pro JMK" 19.08.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice 19.08.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 665-2022-529101 Dodatečné odvodnění polní cesty HC 3R v k.ú. Děpoltovice 19.08.2022
Smlouva o dílo Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová 19.08.2022
Smlouva o dílo Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová - výsadba a následná péče 19.08.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Bousín a k.ú. Repechy 19.08.2022
SoD Výsadba větrolamu Býkev 19.08.2022