Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služeb ke zpracování postupů společensky odpovědného zadávání v podmínkách SPÚ 26.04.2021
Příkazní smlouva na Technický dozor a koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C 6a a C 12 v k.ú. Miřetice 23.04.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice 23.04.2021
Příkazní smlouva č. 500-2021-529201 - TDS pro stavbu - Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby 22.04.2021
Rámcová dohoda - Údržba nepronajatých pozemků - zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj (2021-2022) 22.04.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra 22.04.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Kokašice 22.04.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště 22.04.2021
Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov 22.04.2021
SoD PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko - PD 22.04.2021
Objednávka na Údržbu pozemků 2021 21.04.2021
Příkazní smlouva č. 30/2021-504202, TDS pro polní cestu HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 21.04.2021
Příkazní smlouva č. 32/2021-504202, TDS pro polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub 21.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na koordinátora BOZP na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II. 21.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na Technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II. 21.04.2021
Příkazní smlouva - TDS na výstavbu polní cesty VC1 v k.ú. Žďárek u Sychrova 21.04.2021
Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - Část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc a Přerov 21.04.2021
Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - Část 2 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Jeseník a Šumperk 21.04.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polních cest C 6a a C 12 v k.ú Miřetice 21.04.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C10 a C12 v k.ú. Drahotěšice 21.04.2021