Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ostrov" 27.04.2020
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace pro polní cesty VPC 10 v k.ú. Rtyně nad Bílinou a C10 v k.ú. Velvěty 27.04.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků - jaro 2020 27.04.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Orličky 24.04.2020
Smlouva o dílo na provedení AD projektanta k VZ Zpracování PD polních cest VC1a,b,c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení 23.04.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Stříbro" 23.04.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD polních cest VC1a,b,c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení 23.04.2020
Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci s podrobným GTP na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves. 22.04.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves. 22.04.2020
Rámcová dohoda Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí – V 21.04.2020
Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou 21.04.2020
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace ochranného valu s protierozním účinkem v k.ú. Zvěrotice 21.04.2020
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Sokolov" 21.04.2020
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou 20.04.2020
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou 20.04.2020
Smlouva o dílo - DKM pro JPÚ Žíšov - podklady pro zavedení JPÚ do KN 20.04.2020
Smlouva o dílo - Oprava střechy budovy na parcele č. st. 24/13 v k.ú. Hošťálkovy 20.04.2020
Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace" 20.04.2020
Smlouva o dílo: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Jindřichův Hradec – rok 2020 20.04.2020
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Vřesovice u Prostějova 20.04.2020