Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
JPÚ Rekonstrukce přídělů, k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště 27.01.2017
Dodatek č. 5 k SOD 24/2010 26.01.2017
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Blažim 26.01.2017
Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Brantice č.p. 315 a Brantice č.p. 316 26.01.2017
Příkazní smlouva na kompletní zajišťování povinností a úkolů v ovlastech BOZP a PO pro Státní pozemkový úřad 25.01.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach 24.01.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studánka u Tachova 24.01.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boršov u Moravské Třebové 23.01.2017
Rekonstrukce mostu Stružná 23.01.2017
Výstavba polní cesty v k.ú. Senomaty, Hostokryje - C7 a c7RC 20.01.2017
Výzva č. 5 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 20.01.2017
Zajištění služeb soudního znalce v oboru doprava pro SPÚ 20.01.2017
Objednávka č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 19.01.2017
Stavební dozor pro výstavbu projektů PRV: protierozního opatření v k.ú. Dolany u Červených Peček a polních cest v k.ú. Tuklaty a v k.ú. Červené Pečky 19.01.2017
Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12 19.01.2017
Výstavba polních cest "Za Řekou" v k.ú. Uhliště 19.01.2017
„Vytýčení schváleného návrhu KoPÚ Vitějovice“ 19.01.2017
Archeologické dohledy 4 staveb v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové, Libníkovice, Obědovice, Rodov 18.01.2017
Komplexní pozemková úprava Budkov 18.01.2017
Polní cesta HPC1 Chlístovice 18.01.2017