Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Horní Životice 12.05.2016
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves 11.05.2016
Rámcová služba na poskytování geodetických služeb 11.05.2016
Smlouva o dílo - Výsadba zeleně v k. ú. Rtyně nad Bílinou 09.05.2016
Část 5 - Geodetické služby pro KPÚ pro Zlínský kraj 06.05.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Pustina 06.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov 05.05.2016
PD Polní cesty Koječín a Jiřetice 04.05.2016
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Jehnědno 03.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy Čichtice 02.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy Čichtice 02.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy Čichtice 02.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesina u Opavy 02.05.2016
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: HPC1 v k. ú. Růžová 29.04.2016
Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 29.04.2016
KoPÚ v k. ú. Voltýřov 28.04.2016
Polní cesty VPC 6 a VPC 7 v k.ú. Chraštice 28.04.2016
Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec 27.04.2016
Výstavba polní cesty C 18 Rozsochatec 27.04.2016
Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 26.04.2016