Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2022 21.09.2022
SOD - AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky 21.09.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vanovice 21.09.2022
SoD Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole 21.09.2022
SOD 23/2022/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště) 21.09.2022
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Oldřišov 21.09.2022
Příkazní smlouva č. 25/2022-504202, zajištění TDS pro PC S4 v k. ú. Všeruby u Kdyně 20.09.2022
Příkazní smlouva: TDS – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val 20.09.2022
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu Strahovice Ochranný val 20.09.2022
Rámcová dohoda - Poskytnutí geodetických služeb - Vytyčení vlastnických hranic po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okr. Beroun 2022/2023 20.09.2022
smlouva Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maxov 20.09.2022
Smlouva o dílo - Výsadba krajinné zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa 20.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2022 20.09.2022
Smlouva o dílo - Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice 20.09.2022
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1) 20.09.2022
Objednávka - Tvorba kariérního webu pro Státní pozemkový úřad 19.09.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta „na Oboře“ v k.ú. Dobromilice a k.ú. Doloplazy – II. etapa 19.09.2022
Rámcová dohoda na Vytyčení pozemků pro Pobočku Hodonín 2022-2024 19.09.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor - Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice 19.09.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor - Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín 19.09.2022