Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová 11.07.2018
Řádný archeologický výzkum při výstavbě polní cesty v k. ú. Slatina 11.07.2018
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest HPC1 část A v k.ú. Jizerní Vtelno, HPC12 v k.ú. Krnsko a HPC27 v k.ú. Řehnice - část 2 11.07.2018
SOD na provedení autorského dozoru projektanta- Polní cesty HPC C35 a VPC C6 v k.ú. Holany- opakované uveřejnění z důvodu ochrany os.údajů-pův. uveř. 11.7.2018 11.07.2018
SOD na zpracování projektové dokumentace polních cest HPC C35, VPC C6 v k.ú. Holany - opakované uveřejnění z důvodu ochrany os. údajů-pův. uveř. 11.7.2018 11.07.2018
Vzdělávací akce - Formální úprava písemností a čeština v úřední praxi 11.07.2018
Smlouva o dílo - Část 2 – PD na realizaci polních cest Roveň u Rychnova nad Kněžnou, jde o opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 16.7.2018 10.07.2018
Znalecké posudky - Objednávka č. 109/2018 10.07.2018
KoPÚ v k.ú. Kroměždice (SOD 14/2018/504203) 09.07.2018
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna 09.07.2018
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Výrov u Milavčí 09.07.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Ostravsko 09.07.2018
Smlouva o dílo - Supervize činnosti aktualizací BPEJ prováděných v roce 2018 09.07.2018
Smlouva o provedení ZAV - Archeologický výzkum při stavbě cest Veliš, Bukvice 09.07.2018
SOD 13/2018/504203 (KoPÚ v k.ú. Myslovice) 09.07.2018
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se na ložiscích nerostných surovin 09.07.2018
Smlouva o dílo č. 789-2018-504101 Bourací práce Bezvěrov 04.07.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Budčeves 03.07.2018
Rámcová dohoda - Geodetické služby pro Jihočeský kraj (2018-2021) 02.07.2018
Kácení a prořez nebezpečné zeleně na p. č. 1442/1 v k. ú. Lhota pod Radčem 29.06.2018