Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
opakované zveřejnění (chybná příloha) objednávky ekol. auditu - zemědělský areál ŽV v k.ú. Široká Niva 11.09.2018
Příkazní smlouva - Výkon TDS na stavbě PC C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice 11.09.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Police 11.09.2018
SOD 18/2018/504203 (vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ v k.ú. Svéradice, Němčice u Klatov, Bolešiny a Vosí) 11.09.2018
Smlouva o Auditu Systému řízení bezpečnosti informací SPÚ 10.09.2018
Výkon TDS při stavbě PC C166 a C169 Nad sklepy v k.ú.Mikulov Na Moravě 10.09.2018
Vzdělávací akce - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu a Nepodstatné změny závazku ze smluv 10.09.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a v k.ú. Ovesná 10.09.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Malování kanceláří KPÚ pro MSK 08.09.2018
Autorský dozor projektanta na stavbě: Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce 07.09.2018
Koordinátor BOZP na stavbu: Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce 07.09.2018
Prováděcí smlouva č. 7 - Rámcová dohoda: Část 1 - Vytýčení pozemků v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 07.09.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú Chvalšiny - VPC 2 07.09.2018
TDS na stavbu: Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce 07.09.2018
VZMR – předběžný IGP pro návrh PSZ v k.ú Gruna a v k.ú. Žipotín 06.09.2018
Dodatek č. 8 SOD 4/2011 KPÚ Kostelec u Kyjova (pobočka Hodonín) 05.09.2018
Objednávka - Zajištění služeb pro workshop_KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 05.09.2018
Atestace aktualizované informační koncepce 04.09.2018
Minitendr 6 k rámcové smlouvě - servis vozidel Pobočka Pelhřimov 04.09.2018
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Huštěnovice 04.09.2018