Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Černíkovice" 20.12.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky" 20.12.2021
Smlouva o dílo - Realizace Mokřadu v k.ú. Košín 20.12.2021
SoD - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka 20.12.2021
Dodávka funkčního oblečení 17.12.2021
Objednávka pracovní obuvi 17.12.2021
Smlouva o poskytování služby na Poskytování pozáručního servisu výplatních strojů 17.12.2021
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 17.12.2021
Objednávka č. 449/2021 k RD - Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020-2022 16.12.2021
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 16.12.2021
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Frýdek-Místek 16.12.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu 16.12.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Vodní nádrž a polní cesty Paračov 16.12.2021
Smlouva o dílo - Realizace prvků PSZ v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice 16.12.2021
SoD Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024 2 16.12.2021
JPÚ "Bařiny", k.ú. Bánov 15.12.2021
PD - polní cesty PC 19, PC 32 a PC 38 v k.ú. Dolní Dunajovice 15.12.2021
Příkazní smlouva - BOZP při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 15.12.2021
Příkazní smlouva - TDS při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 15.12.2021
SMLOUVA O DÍLO o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZKanál Krhovice - Hevlín - rekonstrukce stavidel 15.12.2021