Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice 13.08.2020
SoD - Výstavba suchého poldru v k. ú. Kublov 13.08.2020
Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 12.08.2020
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě vodohospodářských opatření v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 12.08.2020
Smlouva o dílo - Část 1: R 189 - Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou 12.08.2020
Smlouva o dílo Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k.ú. Lesní Jakubov 12.08.2020
Smlouva o dílo - polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís 12.08.2020
Technický dozor stavebníka pro stavbu Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 12.08.2020
Autorský dozor na stavbu: SO-03 Oprava stávající vodní nádrže v k.ú. Libická Lhotka - smlouva o dílo 11.08.2020
Provedení IGP pro návrh PSZ v k.ú. Rychnov na Moravě 11.08.2020
Příkazní smlouva TDS pro stavbu "PEO a polní cesta C23 v k. ú. Chudčice" 11.08.2020
Smlouva o dílo - Polní cesta C06 v k.ú. Libotov 11.08.2020
Smlouva o dílo - Realizace komunikace PS 12 v k.ú. Klečaty 11.08.2020
Smlouva o dílo Stavba polních cest C14 + C30 a C20 v k.ú. Přáslavice 11.08.2020
Objednávka - Licence Software 602 Long-Term Docs SDK 10.08.2020
Příkazní smlouva číslo 742-2020-505205 - „Polní cesty HPC 13 a VPC 27 - KoPÚ Malovice u Netolic a KoPÚ Malovičky - TDS“ 10.08.2020
Příkazní smlouva číslo 743-2020-505205 - „Polní cesty HPC 13 a VPC 27 - KoPÚ Malovice u Netolic a KoPÚ Malovičky - koordinátor bezpečnosti práce“ 10.08.2020
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - provedení výsadby zeleně podél polní cesty 10.08.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby polní cesty D6 Lubenec - Bošov 10.08.2020
Smlouva o dílo - Účelové komunikace R7 a N8 v k.ú Rukáveč 10.08.2020