Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo KoPÚ Krucemburk - aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků 10.06.2022
Smlouva o dílo na vyhotovení Projektové dokumentace pro výsadbu zeleně Teplice 10.06.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty 09.06.2022
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění provedeno dne 14.6.2022) 09.06.2022
Zpracování dokumentace VD – Prováděcí smlouva č. 1/2022 – Ústecký kraj 09.06.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor na realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach 08.06.2022
Smlouva o dílo - PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach 08.06.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova 08.06.2022
SoD PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota 08.06.2022
Objednávka ad hoc: Školení pověřených pracovníků SPÚ k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 07.06.2022
Smlouva o dílo - Nebužely - výsadba LBK 72 07.06.2022
Smlouva o dílo - Velký Borek - výsadba větrolamu podél polní cesty HPC2 07.06.2022
Studie pozemkových úprav v trase D35 v úseku Džbánov – Litomyšl - Janov 07.06.2022
SoD GTP pro KoPÚ v k. ú. Biskoupky na Moravě a KoPÚ v k. ú. Doubravník 05.06.2022
Objednávka č. 4 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 03.06.2022
Oprava polní cesty Pelhřimov 03.06.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkov, dodatek č. 4 03.06.2022
Objednávka č. 3 - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 02.06.2022
Objednávka - Pořízení čistících kazet a pásek LTO 02.06.2022
Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka pro stavbu Mokřad v k.ú. Štěpánov u Leštiny 02.06.2022