Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda č. 355-2019-529101 Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen a škod 24.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků k SoD č. 35-2018-541101 - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rybnice, původní zveřejnění v RS dne 28.6.2019, opětovné uveřejnění z důvodu opravy anonymizace jedné z příloh smlouvy 20.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 20.06.2019
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice 20.06.2019
Znalecký posudek - SPU 255651/2019/Záč 20.06.2019
Nepovolená skládka - D. Chobolice 19.06.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves 19.06.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba ZOK Hlavečník 19.06.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2019 – okresy PJ, PS, PM a RO - Pobočka Plzeň 19.06.2019
SoD - KoPÚ Švihov s upřesněním přídělů 19.06.2019
Objednávka - Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka" 18.06.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 08/19 18.06.2019
Objednávka na kácení stromů v k.ú. Třebel 17.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Soběsuky 17.06.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 5 17.06.2019
Komplexní pozemková úprava Pozďatín 14.06.2019
Objednávka -Vývoj e-learningových kurzů a zajištění vzdělávání 14.06.2019
Smlouva o poskytování služeb údržby a podpory centrálního ekonomického systému řízení 14.06.2019
Dodatek č. 5 k SoD v k.ú. Lanžhot (vícepráce) 13.06.2019
Kupní smlouva na nákup GNSS zařízení 12.06.2019