Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytyčování pozemků 2021 - Blansko 30.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky 27.08.2021
Smlouva o dílo Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz 27.08.2021
Smlouva o dílo Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova 27.08.2021
Smlouva o dílo Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách v okrese Vsetín v roce 2021 27.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem 26.08.2021
Objednávka - Nákup datového úložiště a pevných disků 26.08.2021
Smlouva o dílo - AD - realizace PC Žitovlice, Seletice, Sovolusky, Doubravany 26.08.2021
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně 26.08.2021
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka", opakované zveřejnění z důvodu administrativní chyby, původní zveřejnění 1.9.2021 25.08.2021
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka ve výstavbě - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 26. 8. 2021 25.08.2021
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Správní řád, Správní řízení" 25.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Lestkov IP2 25.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Lestkov IP3 25.08.2021
Smlouva o dílo č. 1154-2021-529101 Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Radvanov, včetně přílohy 25.08.2021
Smlouva o dílo na rekonstrukci polní cesty C7 v k.ú. Lišnice 25.08.2021
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost cesty C7 v k. ú. Lišnice 25.08.2021
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 1124-2021-541204 25.08.2021
PD – Polní cesty C7, C12 a C15 včetně IP/C15 k.ú. Šakvice - opakované zveřejnění 24.08.2021
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17 24.08.2021