Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "HOZ Borek" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Cheznovice" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazku Výzvy č. 8 k provedení geodetických služeb v okrese Vsetín dle rámcové smlouvy č. 326-2016-525204 - opakované uveřejnění výzvy 16.04.2019
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP 16.04.2019
Smlouva o dílo číslo 232-2019-505205 - Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice -opakované zveřejnění - anonimizace - původní zveřejnění 16.4.2019 16.04.2019
Smlouva o dílo - Demolice zemědělské stavby v k.ú. Načeratice - opakované uveřejnění ze dne 12. 6. 2019, původní uveřejnění 25. 4. 2019 16.04.2019
SOD 4/2019/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko) 16.04.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb SA č. 07/19 ("sporná" agenda) 15.04.2019
Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní 15.04.2019
Smlouva o dílo č. 215-2019-504201- Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně 15.04.2019
Smlouva o dílo na realizaci - Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová 15.04.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Slatinice na Hané 15.04.2019
SOD - Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2019/1 15.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ Vesec pod Kozákovem - dokončení rozpracovaného díla, původní zveřejnění v RS dne 19.12.2016 12.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Libá" 12.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Žluticko" 12.04.2019
Příkazní smlouva - TDS - Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice - opakovaní uveřejnění, původní uveřejnění 16. 4. 2019 12.04.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ 65b Třeština 12.04.2019
Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ Voltýřov 12.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nedaříž, původní zveřejnění dne 07.09.2016 11.04.2019