Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
SOD_KoPÚ v k.ú. Bohuslávky 23.05.2018
Vodohospodářské opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 23.05.2018
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2018/1 22.05.2018
Prováděcí smlouva outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016 - 2018 část specialista ICT vývoje 22.05.2018
Prováděcí smlouva outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016 - 2018, část specialista ICT vývoje 22.05.2018
Technický dozor stavebníka nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP 22.05.2018
Technický dozor stavebníka - Polní cesta PC6 a LC2 Předbořice 22.05.2018
PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú Hostkovice u Dolních Němčic 21.05.2018
Revize a aktualizace PD PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny 21.05.2018
Smlouva o dílo - AD (Chlumec u Dačic a Hostkovice u Dolních Němčic) 21.05.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Šumpersko - sečení 21.05.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Olomoucko - sečení 21.05.2018
Technický dozor investora pro stavbu: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa 21.05.2018
Vyhotovení PD a zajištění činnosti AD na polní cesty v k.ú. Brůdek, Studánky u Všerub a Všeruby u Kdyně 21.05.2018
Vyhotovení projektové dokumentace a zajištění činnosti autorského dozoru na polní cesty v k.ú. Ostromeč a Černovice u Bukovce 21.05.2018
Likvidace vážního domku a HG vrtu včetně technologie v k.ú. Úhošťany 18.05.2018
Objednávka služeb v termínu 29.-30.5.2018 18.05.2018
Plošná výsadba zeleně Žim - Záhoří 17.05.2018
Polní cesta C8 v k.ú. Vedrovice - vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru 17.05.2018
Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP - Kobeřice 17.05.2018