Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 29.04.2021
Smlouva o dílo - R186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK 29.04.2021
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova, opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 29.4.2021 29.04.2021
Vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 29.04.2021
Příkazní smlouva TDS pro stavbu Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k. ú. Pravlov 28.04.2021
Rámcová dohoda č. 360-2021-529101 na Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen 28.04.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Kunvald – polní cesty 28.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 27.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň 27.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň" 27.04.2021
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" 27.04.2021
Smlouvy o dílo - Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka 27.04.2021
Příkazní smlouva č. 503-2021-514201 o obstarání záležitostí příkazce - TDS R179 - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021 - původně zveřejněno dne 5.5.2021, provedena oprava anonymizace 26.04.2021
Příkazní smlouva-Nebužely_polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5_KoBOZP 26.04.2021
Příkazní smlouva-Nebužely_polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5_TDS 26.04.2021
Smlouva o dílo číslo 499-2021-505205 - "Polní cesty KoPÚ Vadkov" 26.04.2021