Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Perálec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21101
Evidenční číslo: 1278-2023-544101
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2023
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 809 160,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 399 083,60
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Perálec

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Perálec

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Perálec a v navazujících částech katastrálních území Hněvětice, Střítež u Skutče a Hluboká u Skutče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy