Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21129
Evidenční číslo: 1282-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2023
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 818 622,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 620 532,62
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice

Schválil / podepsal

Ol-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vysoké Žibřidovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 531 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy