Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Třebechovice II." 17.06.2020
Smlouva o dílo - Realizace SZ JPÚ v k.ú. Pustějov 1.etapa 17.06.2020
TDS pro realizaci staveb polních cest v k.ú. Bělá nad Svitavou a v k.ú. Ostrý Kámen 17.06.2020
Zajištění technického dozoru stavebníka na realizaci "Retenční přehrážky v k.ú. Dlouhé na Moravě" 17.06.2020
Smlouva č. 458-2020-504101 Projektová dokumentace - Bažantnice Dobřany 16.06.2020
Smlouva o dílo - Autorský dozor - Cesty SÚ6,7,9 k.ú. Meziříčí 16.06.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ Červený Újezd 16.06.2020
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Labuť u Bílovce 16.06.2020
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě" 16.06.2020
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě 16.06.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice - SoD 15.06.2020
Objednávka č. 400-2020-504201 - Posudek na "VN 1 v k.ú. Krsy" 2020 15.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Přeštice" 15.06.2020
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C34 v k.ú. Dolní Boříkovice 15.06.2020
Smlouva o dílo - R183 Cesty C1, C2 v k.ú. Hořiněves 15.06.2020
SoD - Rekonstrukce části polní cesty HC3 v k.ú. Přílepy 15.06.2020
Vedlejší polní cesta C19, k.ú. Drslavice 15.06.2020
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - IGP - Výkon odborného dozoru investora 12.06.2020
Projektová dokumentace "Protierozní opatření v k.ú. Pačlavice" 12.06.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina - II. etapa 12.06.2020