Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - TDS při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 15.12.2021
Smlouva o dílo - Autorský dozor při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 k.ú. Zderaz u Kolešovic 15.12.2021
SMLOUVA O DÍLO o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZKanál Krhovice - Hevlín - rekonstrukce stavidel 15.12.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Veselí – Vnorovy O26" 15.12.2021
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť 15.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál Krhovice-Hevlín 15.12.2021
Smlouva o zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2022 15.12.2021
Smlouva o dílo č. 1539-2021-529101 - Studie odtokových poměrů Otročínsko a Chodov u Bečova, vč. přílohy 14.12.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta 14.12.2021
SoD - Projektová dokumentace na rekonstrukci PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú Kotopeky a novostavba PC C25 a propustku P15 v k.ú. Praskolesy 14.12.2021
Objednávka provedení elektroinstalace 13.12.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic 13.12.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v k. ú. Kučlín a k. ú. Měrunice 13.12.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v k. ú. Kučlín a k. ú. Měrunice 13.12.2021
Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 2.12.2021 13.12.2021
Objednávka dveří 10.12.2021
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. AB/2015/628 09.12.2021
Objednávka aktualizace poštovních tarifů 09.12.2021
Objednávka - Licence webové aplikace NemoKalk, modul "Cena zjištěná" 09.12.2021
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes 09.12.2021