Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na AD - Lhotka u FM, 1. etapa 23.09.2020
Smlouva o dílo na PD vč. GTP - Lhotka u FM, 1. etapa 23.09.2020
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE APLIKACE SPZ 23.09.2020
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci polních cest k. ú. Dlouhá Stropnice 22.09.2020
Smlouva o dílo na přepracování části projektové dokumentace v k.ú. Bohuslavice - stavebního objektu SO 01 Suchá nádrž N1 22.09.2020
Smlouva o dílo na VZ: Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice 22.09.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Nymburk a Praha-východ 22.09.2020
Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou - I. etapa 22.09.2020
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2020 – 2021 22.09.2020
Objednávka - Zabezpečení a likvidace uvolněných plechů na střeše seníku po požáru v k. ú. Toušeň 21.09.2020
Smlouva o dílo - AD - Stará Ves u Bílovce - 1.etapa 21.09.2020
Smlouva o dílo číslo 913-2020-505205 - Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Žíchovec, Dolní Chrášťany, Křišťanovice u Záblatí, Smědeč a Vojslavice u Žárovné 21.09.2020
Smlouva o dílo - Oprava střešní krytiny správní budovy čp. 153 na pozemku 1460/10 a doplnění střešní konstrukce a oprava střešní krytiny stodoly na pozemku 1460/12 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína 21.09.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bošilec" 21.09.2020
Smlouva o dílo - PD vč. GTP - Stará Ves u Bílovce - 1.etapa 21.09.2020
Smlouva o dílo - Přeložka zařízení distribuční soustavy v k. ú. Horní Planá 21.09.2020
Smlouva o dílo - Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Zátor 21.09.2020
Technický dozor stavebníka - realizace společných zařízení k.ú. Dolní Lipka 21.09.2020
Technický dozor stavebníka - realizace společných zařízení k.ú. Hnátnice 21.09.2020
Technický dozor stavebníka - realizace společných zařízení k.ú. Horní Čermná 21.09.2020