Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 6 - Vypracování znaleckých posudků pozemků 2021-2023 v okrese Znojmo 25.03.2021
Část 7 - Vypracování znaleckých posudků staveb, staveb s pozemky, rybníků, rybníků s pozemky 2021-2023 v územní působnosti KPÚ pro JMK 25.03.2021
Část 8 - Vypracování znaleckých posudků práv a jiných majetkových hodnot, škody na majetku, srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 2021-2023 v územní působnosti KPÚ pro JMK 25.03.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na polní cesty a otevřený příkop v k.ú. Drahoňov 25.03.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na polní cesty v k.ú. Babín 25.03.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na polní cesty v k.ú. Dráchov u Těmic 25.03.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty VC2 a VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic 25.03.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty VC3, VC6, VC7, HC1 a otevřený příkop OP3 v k.ú. Drahoňov 25.03.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty VC6, VC8 a VC12 v k.ú. Babín 25.03.2021
Smlouva o poskytování služeb pro Zajištění externí spisovny pro SPÚ 25.03.2021
Dohoda o vypořádání závazku k dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně 24.03.2021
Objednávka - Nákup pamětí HPE 64GB 24.03.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby-Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 24.03.2021
Hlavní polní cesta HC7 a příkop PRI22, k. ú. Topolná 23.03.2021
Objednávka odborného periodika Pozemkové úpravy 23.03.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu polních cest v k.ú. Budeč, Břilice, Hostkovice u Dolních Němčic 23.03.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora pro stavbu polních cest v k.ú. Budeč, Břilice, Hostkovice u Dolních Němčic 23.03.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty CVS 14 a CVS 15 v k.ú. Myslkovice 23.03.2021
Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polních cest C1 a C11 v k.ú. Březí n. Osl., C33 v k. ú. Nové Dvory, VPC2, HPC1 a VPC3 se záchytným příkopem v k. ú. Otín u Měřína 23.03.2021
Zpracování projektové dokumentace pro vodní nádrž VNK1 v k.ú. Barovice - smlouva o dílo 23.03.2021