Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Hýsly (pobočka Hodonín) 21.07.2022
SOD 17/2022/504203 (KoPÚ v k.ú. Bíluky) 21.07.2022
Příkazní smlouva na poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC C2 k.ú. Vlčice u Javorníka 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k. ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3 20.07.2022
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Správní řízení, Správní řád, Občanský zákoník" 20.07.2022
Smlouva o dílo - PD na "Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16, část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic" 20.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany 20.07.2022
Smlouva o dílo - Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4 20.07.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Předlánce 20.07.2022
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany 20.07.2022
Autorský dozor na stavbu VP2-rybník "Na Ždíkově" a polní cesty NCH1 v k.ú. Obděnice. 19.07.2022
Objednávka Zajištění tisku a dopravy 1500 ks výroční knihy 30 let pozemkových úřadů 19.07.2022
Smlouva o dílo na stavební práce vodní nádrže R2 a R3 v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku 19.07.2022
Smlouva o dílo - Polní cesta VPC2 Otín u Velkého Meziříčí 19.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k.ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3 19.07.2022
Smlouva o dílo_Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce a Zákopa, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště 19.07.2022
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC VPC2 v k. ú. Otín u Měřína 19.07.2022
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka ke stavbě polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice 18.07.2022
Příkazní smlouva - TDS - Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice 18.07.2022