Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - AD na společná zařízení Pokřikov 13.04.2021
Smlouva o dílo - PD na společná zařízení Pokřikov 13.04.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty U Rybníka v k.ú Horní Ředice 13.04.2021
SoD Stavba poldru Pol1 s polní cestou C7 v k. ú. Hostěrádky 13.04.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost č. 1021-2020-529101 - Výsadba lokálních biokoridorů 35A a 35C v k.ú. Radyně a následné 3-leté péče 12.04.2021
Smlouva o dílo č. 339-2021-529101 Realizace HPC 3 Bříza nad Ohří 12.04.2021
Technický dozor stavebníka k akci "Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže" 12.04.2021
Technický dozor stavebníka na stavbě polní cesty P27 a interakčního prvku IP15 v k. ú. Kotvrdovice 12.04.2021
Smlouva o dílo - Výkon AD při stavbě vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo 09.04.2021
Smlouva o dílo - Zpracování PD vč. GTP vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo 09.04.2021
Koordinátor BOZP na stavbě polní cesty PC27 a interakčního prvku IP15 v k. ú. Kotvrdovice 08.04.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polní cesty HPC 5 v k.ú. Lysec 08.04.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polních cest HPC 8 a VPC 16 v k.ú. Ohníč 08.04.2021
AD na stavbě Polní cesta C2 v k.ú. Velešovice 07.04.2021
Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k. ú. Zlobice 07.04.2021
PD „Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy“ 07.04.2021
Příkazní smlouva-BOZP Polní cesta RCV1 Vahlovice 07.04.2021
Příkazní smlouva číslo 382-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – TDS 07.04.2021
Příkazní smlouva číslo 383-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – koordinátor bezpečnosti práce 07.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce- TDS - R 186 vodní nádrž VDH5 a cesty v k.ú. Újezd u HK 07.04.2021