Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace stabilizace strže, k.ú. Košín 22.04.2022
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu – KoPÚ Seninka 22.04.2022
Kupní smlouva na movité věci 21.04.2022
Kupní smlouva na movité věci 21.04.2022
Kupní smlouva na movité věci #\fo 21.04.2022
Kupní smlouva na movité věci #\fo 21.04.2022
Smlouva o dílo na vypracování PD - k.ú. Bukvice a Podhradí u Jičína 21.04.2022
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010002 v k. ú. Nákří 21.04.2022
1) PD KoPÚ Paseka u Šternberka III. etapa 21.04.2022
2) PD KoPÚ Nová Dědina u Uničova I. etapa 21.04.2022
Kupní smlouva na movité věci 20.04.2022
Kupní smlouva na movité věci #\fo 20.04.2022
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků" 20.04.2022
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků" 20.04.2022
Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků 20.04.2022
Smlouva o dílo Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy 20.04.2022
Smlouva o dílo - Zajištění AD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění 20.4.2022 20.04.2022
Smlouva o dílo: Zpracování PD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy 20.04.2022
SOD 8/2022/504203 (PD - příkop SP 4, příkop OP 12 a tůně v k.ú. Fleky) 20.04.2022
TSD na stavbu polní cesty NCV2 v kat. území Obděnice 20.04.2022