Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Polní cesta SR30 Lnáře 09.11.2022
Objednávka č. 1175-2022-504101 Dodávka kancelářského nábytku 2022 08.11.2022
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Výsadba R 191 - Větrolamy v k.ú. Lužec n. Cidlinou 08.11.2022
Smlouva o dílo - Oprava havárie topení v budově SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj 08.11.2022
Objednávka na výměnu kotle k.ú. Třemešné 07.11.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta pro stavbu Realizace PSZ v k. ú. Pištín a v k. ú. Strýčice 04.11.2022
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Kopřivná a k.ú. Rejchartice u Šumperka 04.11.2022
Smlouva o poskytování služeb: Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023 04.11.2022
Objednávka - Zpracování inženýrskogeologického průzkumu - KoPÚ Skubice 03.11.2022
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ Benešov u Broumova a Rožmitál 03.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „Bohuslavice-Klužínek O2“ 03.11.2022
Smlouva o dílo Stavba oplocenky stavby PEO Karlovice 03.11.2022
Objednávka č. 10/22 úklid na parcele č. 778, 784/1 a 779/1 v k.ú. Kolovraty 02.11.2022
Objednávka - KoPÚ Ostrov u Bohdanče - změna katastrální hranice 02.11.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Křenov u Kájova 02.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Antošovice“ 02.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Obědkovice" 02.11.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Střelice II. etapa" 02.11.2022
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny HPC 2 - 1. etapa (opakované uveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původně uveřejněno 2.11.2022) 02.11.2022
Smlouva o dílo: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6 02.11.2022