Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u Uničova, Část 1 - PD pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka – II. etapa 02.11.2020
Objednávka č. 1129-2020-504101 Provozování vodovodu Slatina 2020/2021 30.10.2020
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Objednávka údržby pozemků 10/2020 30.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu 30.10.2020
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 30.10.2020
Smlouva o dílo č. 1128-2020-529101, Vytýčení hranic pro KoPÚ Hory u Jenišova 29.10.2020
Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2, k. ú. Zlámanec 29.10.2020
Smlouva o dílo - Údržba HZZ K7 Trníček 29.10.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - podzim 2020 29.10.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 7/20 27.10.2020
Smlouva o dílo na výměnu podlahových krytin na Pobočce Chomutov 27.10.2020
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné a Češnovice" 27.10.2020
Smlouva o dílo č. 1109-2020-529101 na vypracování PD na výstavbu mostku M 1 na cestě C5 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 26.10.2020
Smlouva o dílo č. 949-2020-529101 - Projektová dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP, včetně Přílohy č. 1 - Plné moci 26.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Litice 26.10.2020
Smlouva o dílo č. 1098-2020-504101 Zhotovení pasportů k nemovitostem na pozemcích SPÚ v okresech Klatovy a Plzeň-sever, které nejsou v evidenci Katastrálního úřadu 23.10.2020
Smlouva o dílo č. 950-2020-529101 - AD k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic, včetně Přílohy č. 1 - Plné moci 23.10.2020
SoD č. 26/2020-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro VN 1 v k. ú. Koloveč 23.10.2020
SoD č. 28/2020-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro VN 3 v k. ú. Únějovice 23.10.2020
Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy 22.10.2020