Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva: TDS u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část 08.08.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa 08.08.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice 08.08.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bořkov" 08.08.2022
Smlouva o přeložce č. 17287 08.08.2022
TDS - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany 08.08.2022
VZMR - Výkon činností TDS při realizaci stavby PC C2 v k.ú. Bavory 08.08.2022
Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany 05.08.2022
SoD (Vytyčování pozemků 2022 - pobočka Blansko) 05.08.2022
TDS na stavbu polní cesty NCH 1 v kat. území Obděnice 05.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Chorušice 04.08.2022
Příkazní smlouva číslo 689-2022-505205 - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce 04.08.2022
Příkazní smlouva číslo 690-2022-505205 - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - koordinátor bezpečnosti práce 04.08.2022
Smlouva o dílo č. 670-2022-529101 na Vypracování PD pro realizaci VPC 3 s IP 1 v k. ú. Kolová 04.08.2022
Smlouva o dílo č. 671-2022-529101 na Výkon AD při realizaci VPC 3 s IP 1 v k. ú. Kolová 04.08.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Mnichov 04.08.2022
Hlavní polní cesta, k.ú. Horní Němčí - přeložka zařízení DS č. 9090011127 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Bergerová, 1954 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Fialová, 1953 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Hrbolka, 1959 #\fo 03.08.2022