Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova 14.08.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice 14.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora 14.08.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 653-2020-529101, Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. Chocovice 14.08.2020
Smlouva o dílo-Polní cesta Krajníčko-Měkynec 14.08.2020
Smlouva o dílo - Realizace komunikací 6,7,9 v k.ú. Meziříčí 14.08.2020
Smlouva o dílo - Účelová komunikace PC 23 v k.ú. Hvožďany 14.08.2020
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 14.08.2020
Rámcová dohoda: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022 13.08.2020
Smlouva o dílo - Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice 13.08.2020
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace pro vodohospodářská opatření v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice a k. ú. Pašovice 13.08.2020
Smlouva o dílo - Sanace polních cest C1 a C19 a části záchytného příkopu ZP2 v k. ú. Plinkout 13.08.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice 13.08.2020
SoD - Výstavba suchého poldru v k. ú. Kublov 13.08.2020
Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 12.08.2020
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě vodohospodářských opatření v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 12.08.2020
Smlouva o dílo - Část 1: R 189 - Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou 12.08.2020
Smlouva o dílo Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k.ú. Lesní Jakubov 12.08.2020
Smlouva o dílo - polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís 12.08.2020
Technický dozor stavebníka pro stavbu Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 12.08.2020