Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva 12/2021/504203 (TDS nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice) 14.06.2021
Smlouva o dílo č. 731-2021-504204 - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra (realizace) 14.06.2021
Smlouva o dílo č. 732-2021-504204 - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra (následná péče) 14.06.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice 14.06.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chabičovice 14.06.2021
TDS a BOZP pro stavbu HPC1 v k.ú. Ohrazenice u Turnova_původní zveřejnění v RS dne 14.6.2021, oprava z důvodu anonymizace dat 14.06.2021
Zajištění technického dozoru stavebníka u polní cesty C4, C6 v k. ú. Vranín 14.06.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu protierozního a protipovodňového opatření v k.ú. Čejč lokalita Doliny (pobočka Hodonín) 11.06.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu protierozního a protipovodňového opatření v k.ú. Čejč lokalita Doliny (pobočka Hodonín)_oprava adresy 11.06.2021
Smlouva o dílo na autorský dozor projektanta pro stavbu protierozního a protipovodňového opatření v k.ú. Čejč lokalita Doliny (pobočka Hodonín) - původní zveřejnění 29.6.2021 11.06.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hlinka II“ 11.06.2021
Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov -Část 1 11.06.2021
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty HPC5 k.ú. Škvorec 11.06.2021
Objednávka - Odstranění nepovolené skládky směsného odpadu vč. odstranění chatky z pozemku p.č. 6517/1 v k.ú. Přerov 10.06.2021
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II. 10.06.2021
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí" 10.06.2021
Příkazní smlouva: TDS – „Realizace Budišovsko I. etapa“ 10.06.2021
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu "Realizace Budišovsko I. etapa" 10.06.2021
Smlouva o dílo: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ 10.06.2021
Smlouva o dílo pro Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Dubňany (pobočka Hodonín) 10.06.2021