Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Lužec nad Vltavou_polní cesta VC6 - TDS_PM 20.05.2021
Příkazní smlouva - TDS - Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a Spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska 20.05.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 20.05.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice a v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná 20.05.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná 20.05.2021
smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta k VZ "PD - Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky" 20.05.2021
smlouva o dílo na vypracování PD - VZ "PD – Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky" 20.05.2021
Smlouva o dílo - Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 20.05.2021
Smlouva o dílo: Výměna ústředny pro EPS - II. 20.05.2021
Smlouva o dílo - Zpracování PD polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka 20.05.2021
Objednávka - Integrace E-ZAK a ISPU 19.05.2021
PD - Polní cesta C2 a IP na pozemku KN p.č. 1850 v k.ú. Bavory 19.05.2021
PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí 19.05.2021
Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice 19.05.2021
Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov 19.05.2021
smlouva o dílo na zakázku "Stavba polních cest C01, C02, C03 v k.ú. Popice a Starovice" 19.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov 19.05.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace k realizaci PSZ v k.ú. Jítrava 19.05.2021
Smlouva o dílo - Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín 19.05.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera 19.05.2021